Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 07:48:00 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7662Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều và hạt nhân
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 07:48:00 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một hạt có năng lượng bằng năng lượng nghỉ. Vận tốc của nó là:
A.c[tex]\inline \sqrt{3}[/tex]/2
B.0,6c
C.0,8c
D.0,5c

Câu 2:Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=[tex]\inline \sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\inline \pi[/tex]t-[tex]\inline \pi[/tex]/2), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm:
A.[tex]\inline \frac{1}{200} và \frac{3}{200}[/tex]
B.[tex]\inline \frac{1}{400} và \frac{3}{400}[/tex]
C.[tex]\inline \frac{1}{600} và \frac{3}{600}[/tex]
D.[tex]\inline \frac{1}{600} và \frac{5}{600}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều và hạt nhân
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:33:28 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một hạt có năng lượng bằng năng lượng nghỉ. Vận tốc của nó là:
A.c[tex]\inline \sqrt{3}[/tex]/2
B.0,6c
C.0,8c
D.0,5c
Câu này hình như động năng bằng năng lượng nghỉ chứ nhỉ
[tex]m_{0}c^{2}\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}-1 \right)=m_{0}c^{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow v=\frac{\sqrt{3}}{2}c[/tex]