Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 06:38:48 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7658Tiêu đề: Bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: huyngo trong 06:38:48 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Một chất phóng xạ phát ra tia alpha , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt alpha . Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt alpha , nhưng 6 giờ sau , kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất , trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt alpha  . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là :   
  A. 1 giờ         B.2 giờ             C.3 giờ                      D.4 giờ


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:14:15 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Một chất phóng xạ phát ra tia alpha , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt alpha . Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt alpha , nhưng 6 giờ sau , kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất , trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt alpha  . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là :   
  A. 1 giờ         B.2 giờ             C.3 giờ                      D.4 giờ

[tex]\frac{H}{Ho} = \frac{45}{360} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-3}[/tex]

==> T = 6/3 = 2h


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: huyngo trong 09:24:32 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Một chất phóng xạ phát ra tia alpha , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt alpha . Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt alpha , nhưng 6 giờ sau , kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất , trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt alpha  . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là :   
  A. 1 giờ         B.2 giờ             C.3 giờ                      D.4 giờ

[tex]\frac{H}{Ho} = \frac{45}{360} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-3}[/tex]

==> T = 6/3 = 2h

QUYKIENSAU có thể nói rõ hơn được không? Có cách giải nào mà không cần dùng độ phóng xạ không vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:43:54 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
QUYKIENSAU có thể nói rõ hơn được không? Có cách giải nào mà không cần dùng độ phóng xạ không vậy?

- Độ phóng xạ H là số phân rã/ giây

==> +  [tex]Ho = \frac{360}{60}[/tex]
   
      + [tex]H = Ho.2^{-\frac{6}{T}} = \frac{45}{60}[/tex]
- Lập tỉ số sẽ thu được KQ như trên.

* Không dùng độ phóng xạ: Gọi No là số hn ban đầu.

- 1 phút có 360 hạt anpha <==> có 360 hn bị phân rã: [tex]\Delta N1 = No(1 - 2^{-\frac{1}{T}}) = 360[/tex]  (1)

- 6h sau số hn còn lại: [tex]N = No2^{-\frac{6}{T}}[/tex]

1 phút có 45 hn bị phân rã: [tex]\Delta N2 = N(1 - 2^{-\frac{1}{T}}) = No2^{-\frac{6}{T}}(1 - 2^{-\frac{1}{T}}) = 45[/tex]   (2)

- Lấy (1) chia (2) cũng ra KQ trên :D