Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 11:50:04 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7652Tiêu đề: xin đe hoa chi tiết
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:50:04 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
có bạn nào có đề hóa có hướng dẫn giải chi tiết cho minh xin it đề minh hoc hóa yếu wá

cảm ơn nhiều
 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: xin đe hoa chi tiết
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:08:24 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
có bạn nào có đề hóa có hướng dẫn giải chi tiết cho minh xin it đề minh hoc hóa yếu wá

cảm ơn nhiều
 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<
Ra nhà sách kiếm sách nào cóa hướng dẫn thì mua, của thầy Nguyễn Thanh Khuyến, Cao Cựu Giác đó thiếu giề :D

Không thì lên vnmath.com bạn nhiều lắm, aotrangtb.com cóa cả video clip bài giảng lun *-:)

Hok thì đưa email đây send qua cho mấy bộ về luyện


Tiêu đề: Trả lời: xin đe hoa chi tiết
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:44:16 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
connhangheo@gmail.com
thanks!! cái mình cần là đáp án chi tiết chư đề thì mình có hàng tá mà đề thi thử các trường mới hay chứ sách không hay lắm


Tiêu đề: Trả lời: xin đe hoa chi tiết
Gửi bởi: hehe249 trong 07:59:36 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
có bạn nào có đề hóa có hướng dẫn giải chi tiết cho minh xin it đề minh hoc hóa yếu wá

cảm ơn nhiều
 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<
Ra nhà sách kiếm sách nào cóa hướng dẫn thì mua, của thầy Nguyễn Thanh Khuyến, Cao Cựu Giác đó thiếu giề :D

Không thì lên vnmath.com bạn nhiều lắm, aotrangtb.com cóa cả video clip bài giảng lun *-:)

Hok thì đưa email đây send qua cho mấy bộ về luyện
nếu bạn có cho mình xin vs, gửi cho mình thinh_249@yahoo.com; thanks nhé