Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 10:29:55 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7650Tiêu đề: giúp mình 1 câu con lắc đơn
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:29:55 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
có 3 con lắc đơn cùng chiều dài dây treo, cùng treo tại 1 nơi,3 vật treo có m1>m2>m3, lực cản của môi trường đối vs 3 vật là như nhau. Đồng thời kéo 3 vật lệch 1 góc nhỏ rồi buông nhẹ thì:
A. m1 dừng sau cùng
B. cả 3 dừng cùng lúc
C. m2 dừng sau cùng
D. m3 dừng sau cùng.

phân vân không biết chính xác là A hay B nữa  ::)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu con lắc đơn
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:44:51 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
có 3 con lắc đơn cùng chiều dài dây treo, cùng treo tại 1 nơi,3 vật treo có m1>m2>m3, lực cản của môi trường đối vs 3 vật là như nhau. Đồng thời kéo 3 vật lệch 1 góc nhỏ rồi buông nhẹ thì:
A. m1 dừng sau cùng
B. cả 3 dừng cùng lúc
C. m2 dừng sau cùng
D. m3 dừng sau cùng.

phân vân không biết chính xác là A hay B nữa  ::)

Lực cản như nhau ==> con lắc nào có cơ năng lớn hơn thì dừng lại sau cùng. Do biên độ như nhau,  m1>m2>m3 ==> cơ năng của con lắc 1 lớn nhất ==> con lắc 1 dừng lại sau cùng :D