Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 09:23:34 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7648Tiêu đề: giup em cau luong tu em cam on
Gửi bởi: revo450 trong 09:23:34 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Chọn câu sai:Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là:
A. Hiện tượng quang điện                     B. Sự phát quang của các chất
C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng              D. Hiện tượng giao thoa


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau luong tu em cam on
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:35:20 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Chọn câu sai:Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là:
A. Hiện tượng quang điện                       B. Sự phát quang của các chất
C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng              D. Hiện tượng giao thoa


Có lẽ đề nên sửa lại là: Các hiện tượng liên quan đến tính chất hạt của ánh sáng.

Mà câu này không hiểu rốt cuộc là ý gì?

 ~O) Tính chất hạt ánh sáng thể hiện ở: hiện tượng quang điện, hiện tượng quang - phát quang

 ~O) Tính chất sóng thể hiện ở: phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ.

Thành ra trong câu này: C, D là tính chất sóng.

Câu A, B là tính chất hạt.

Chả hiểu người ra đề định ra đề với đáp án nào nữa ???  :.))