Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 09:16:05 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7647Tiêu đề: giup em luong tu. em cam on
Gửi bởi: revo450 trong 09:16:05 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 miromet thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 miromet. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là
A.2/5  .   B.1/10  .   C.1/5  .   D. 4/5 .


Tiêu đề: Trả lời: giup em luong tu. em cam on
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:30:50 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 miromet thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 miromet. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là
A.2/5  .   B.1/10  .   C.1/5  .   D. 4/5 .

[tex]P_k_t=n_k_t.hc/lamda_k_t[/tex]
[tex]P_p=n_p.hc/lamda_p[/tex]
với Pp = 0.2 Pkt, từ đó chia 2 pt với nhau ra 2/5.