Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:22:38 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7645Tiêu đề: xin thầy cô giúp mạch LC + giao thoa sóng!!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:22:38 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
(http://nk3.upanh.com/b6.s25.d3/ba3c0f103f2257d5b636a3680d3d689b_43270573.vl1.jpg) (http://www.upanh.com/vl1_upanh/v/2rxcer1ffph.htm)
xin các thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp mạch LC + giao thoa sóng!!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:31:01 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu đầu giống bày này: link (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5124.msg24538#msg24538)


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp mạch LC + giao thoa sóng!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:43:09 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 1:
C_b=C/2,U_b=2U
+ Khi năng lượng tụ bằng = 2 năng lượng từ [tex]==> W_d=2/3W,W_t=1/3W[/tex]
+ 1 tụ bị thủng [tex]==> W_d'=W_d/2[/tex]
[tex]==> W'=W_t+W_d/2=1/3W+1/3W=2/3W[/tex]
Câu 2:
M thuộc OC
u_M ngược pha với nguồn [tex]==> d=(k+1/2)\lambda[/tex]
[tex]AB/2 < (k+1/2)\lambda < CA[/tex]
[tex]==>3,25<k<=5,75 ==> k=4,5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp mạch LC + giao thoa sóng!!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:46:23 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 1:
C_b=C/2,U_b=2U
+ Khi năng lượng tụ bằng = 2 năng lượng từ [tex]==> W_d=2/3W,W_t=1/3W[/tex]
+ 1 tụ bị thủng [tex]==> W_d'=W_d/2[/tex]
[tex]==> W'=W_t+W_d/2=1/3W+1/3W=2/3W[/tex]
Câu 2:
M thuộc OC
u_M ngược pha với nguồn [tex]==> d=(k+1/2)\lambda[/tex]
[tex]AB/2 < (k+1/2)\lambda < CA[/tex]
[tex]==>3,25<k<=5,75 ==> k=4,5[/tex]
Mình cũng giải như vậy nhưng không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp mạch LC + giao thoa sóng!!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:47:37 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Bài sóng cơ: Thầy xem link này Click vào đây (http://www.moon.vn/baigiang/Flash.aspx?ChuyenDeID=840&SubjectID=2)

Trang số 4, ví dụ 1.


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp mạch LC + giao thoa sóng!!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:57:31 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Bài sóng cơ: Thầy xem link này Click vào đây (http://www.moon.vn/baigiang/Flash.aspx?ChuyenDeID=840&SubjectID=2)

Trang số 4, ví dụ 1.
neu như vậy trong đề k có đáp án rồi


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp mạch LC + giao thoa sóng!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:20:42 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Bài sóng cơ: Thầy xem link này Click vào đây (http://www.moon.vn/baigiang/Flash.aspx?ChuyenDeID=840&SubjectID=2)

Trang số 4, ví dụ 1.
neu như vậy trong đề k có đáp án rồi

Vậy thì chú Thank mọi người giúp chú 1 cái chứ????