Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 10:04:00 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7644Tiêu đề: Cần giải đáp 1 CT vật lí
Gửi bởi: huunam1993 trong 10:04:00 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
cần hỏi ý nghĩa +đơn vị của các đại trong CT dưới
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/100.jpg)

BT.giúp t giải BTnày nữa nhé.
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/099.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp 1 CT vật lí
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:10:08 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
cần hỏi ý nghĩa +đơn vị của các đại trong CT dưới
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/100.jpg)

BT.giúp t giải BTnày nữa nhé.
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/099.jpg)

Điện dung tụ phẳng: [tex]C=\frac{\varepsilon S}{k4 \pi d}[/tex]

S: diện tích đối diện của hai bản tụ ([tex]m^{2}[/tex])

[tex]\varepsilon[/tex] hằng số điện môi của chất điện môi chiếm đầy hai bản tụ

[tex]k =9.10^{9}Nm^{2}/C^{2}[/tex]

d: khoảng cách giữa hai bản (m)

Đây là công thức bên phần Lý 11 nâng cao, em kiếm SGK Lý 11 NC sẽ có.