Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 08:28:39 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7641Tiêu đề: giúp em bài tập về sắt
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:28:39 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeS2 trong 25g dd HNO3 có khí màu nâu thoát ra V=1.6128l là sản phảm khử duy nhất và dd A. A tác dụng vừa đủ với 200ml dd NaOH 1M.lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3.2g chất rắn
             a.tính khối lượng chất tan trong dd A
              b. tính nồng độ % 25 g dd HNO3


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về sắt
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:30:52 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeS2 trong 25g dd HNO3 có khí màu nâu thoát ra V=1.6128l là sản phảm khử duy nhất và dd A. A tác dụng vừa đủ với 200ml dd NaOH 1M.lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3.2g chất rắn
             a.tính khối lượng chất tan trong dd A
              b. tính nồng độ % 25 g dd HNO3

[tex]Fe^{+8/3} + Fe^{+1} + N^{+5} \rightarrow Fe^{+3} + N^{+4}[/tex]
[tex]Fe^{+3} + 3NaOH\rightarrow Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3[/tex]    (1)
[tex]HNO_3 du + NaOH \rightarrow NaNO_3 +H_2O[/tex]                         (2)

có n Fe2O3=0,02 => n Fe+3 = 0,04, n NaOH  (1) = 0,12
=> n NaOH (2) = 0,08
=> n HNO3 dư = 0,08 
==> khối lượng từng chất


b,gọi nFe3O4 = a, FeS2=b
bảo toàn Fe : 3a +b = 0,04
bảo toàn e => a + 2b =  0,072
=> a, b
biết rõ số liệu từng chất viết pt ion => m HNO3 p.Ư => %


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về sắt
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:05:43 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
sao biet duoc ha nu nhi co hai muoi ma ca muoi feno3 3 nua ma minh khong tim duoc cho do nen muon hoi con cai do minh tim duoc roi


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về sắt
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:44:10 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
em kém hóa vô cơ nên nhầm te tua r.nhưng nói chung vẫn là mấy pt tương tự như thế. đành để lúc nào rảnh em mới làm lại.  ^-^ .h em phải ôn hóa hữu cơ mai ktra. :))


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về sắt
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:54:36 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
ok.ppppppppp

 :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập về sắt
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:54:49 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeS2 trong 25g dd HNO3 có khí màu nâu thoát ra V=1.6128l là sản phảm khử duy nhất và dd A. A tác dụng vừa đủ với 200ml dd NaOH 1M.lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3.2g chất rắn
             a.tính khối lượng chất tan trong dd A
              b. tính nồng độ % 25 g dd HNO3


em làm lại thế này nhá.
đặt n Fe3O4 = a, n FeS2=b

[tex]Fe_3^{+8/3} + Fe^{+2}S^{-1}_2 + N^{+5}\rightarrow Fe^{+3} + N^{+4} +S^{+6}[/tex] (1)

[tex]Fe^{+3}+ 3NaOH\rightarrow Fe(OH)_3\rightarrow Fe_2O_3[/tex]   (2)

[tex]HNO_3[/tex] dư [tex]+ NaOH\rightarrow NaNO_3 + H_2O[/tex]    (3)

tính đc n Fe2O3 = 0,04 , từ (2) => nFe +3 = 0,04, và nNaOH (2) = 0,12
=> n NaOH (3)=0,08 => n HNO3 dư =0,08

bảo toàn Fe: 3a + b =n Fe 3+ =0,04
 
cho, nhận e:
[tex]Fe_3^{+8/3}\rightarrow 3Fe^{+3} +1e[/tex]
[tex]FeS_2 \rightarrow Fe^{+3}+ 2S^{+6}+15e[/tex]
[tex]N^{+5} +1e \rightarrow N^{+4}[/tex]
bảo toàn e, ta có :   a + 15b = n NO2 = 0,072 mol
=> a=0,012 , b=0,004

n FeSO4 = n S = 2b = 0,008  (do NO2 là sp khử duy nhất nên S chỉ đi vào trong muối) => KL
n Fe(NO3)3 = n Fe( còn lại) = 0,04 -2b=0,032 => KL.
làm xong ý a chắc anh cũng tự làm đc ý b luôn