Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 12:28:55 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7635Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 12:28:55 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1=acos(40[tex]\inline \pi[/tex]t)cm và u2=bcos(40[tex]\inline \pi[/tex]t +[tex]\inline \pi[/tex])cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi E,F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE=EF=FB. Tìm số cực đại trên EF
A.5
B.6
C.7
D.4Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:44:45 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1=acos(40[tex]\inline \pi[/tex]t)cm và u2=bcos(40[tex]\inline \pi[/tex]t +[tex]\inline \pi[/tex])cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi E,F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE=EF=FB. Tìm số cực đại trên EF
A.5
B.6
C.7
D.4
Đây là 2 nguồn ngược pha, E,F nằm thuộc AB và đối xứng qua trung điểm ==> công thức tính nhanh
[tex]\frac{EF}{\lambda}=5/2=2,5[/tex]
CĐ : 6
CT : 5


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 10:54:30 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
em cảm ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: ankenz trong 11:32:22 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1=acos(40[tex]\inline \pi[/tex]t)cm và u2=bcos(40[tex]\inline \pi[/tex]t +[tex]\inline \pi[/tex])cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi E,F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE=EF=FB. Tìm số cực đại trên EF
A.5
B.6
C.7
D.4
Đây là 2 nguồn ngược pha, E,F nằm thuộc AB và đối xứng qua trung điểm ==> công thức tính nhanh
[tex]\frac{EF}{\lambda}=5/2=2,5[/tex]
CĐ : 6
CT : 5
thầy cho em hỏi, nếu đề hỏi 2 nguồn nược pha, tìm số dđ cực tiểu trên EF, hoặc 2 nguồn cùng pha, tìm cực đại, cực tiểu trên EF tính sao ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:43:44 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1=acos(40[tex]\inline \pi[/tex]t)cm và u2=bcos(40[tex]\inline \pi[/tex]t +[tex]\inline \pi[/tex])cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi E,F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE=EF=FB. Tìm số cực đại trên EF
A.5
B.6
C.7
D.4
Đây là 2 nguồn ngược pha, E,F nằm thuộc AB và đối xứng qua trung điểm ==> công thức tính nhanh
[tex]\frac{EF}{\lambda}=5/2=2,5[/tex]
CĐ : 6
CT : 5
thầy cho em hỏi, nếu đề hỏi 2 nguồn nược pha, tìm số dđ cực tiểu trên EF, hoặc 2 nguồn cùng pha, tìm cực đại, cực tiểu trên EF tính sao ạ :D
Cực đại hay cực tiểu trên E,F. Nếu là đối xứng trên đường nối 2 nguồn thì có công thức tính nhanh như sau.
2 nguồn Đồng pha : [tex]EF/\lambda=a,b [/tex]
==> nếu 0,b<0,5 ==> CĐ : 2a+1, CT 2a
==> nếu 0,b>=0,5 ==> CĐ : 2a+1, CT 2a+2
2 nguồn ngược pha : EF/\lambda=a,b
==> nếu 0,b<0,5 ==> CT : 2a+1, CĐ 2a
==> nếu 0,b>=0,5 ==> CT : 2a+1, CĐ 2a+2

(Lưu ý khi E,F Đối xứng nhé, mới dùng)