Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:20:25 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7630Tiêu đề: Nhờ m.n giúp đỡ mấy bài sóng cơ
Gửi bởi: santacrus trong 06:20:25 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 3: Một Sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Người ta tạo ra Sóng dừng trên dây với tần Số bé nhất là f1. Để lại có Sóng dừng, phải tăng tần Số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ Số f1/f2  bằng
A.  2      B.  4                 C.  6        D.  3

Câu 4: Khoảng cách giữa hai con Sóng là 5m. Một thuyền máy nếu đi ngược thì tần Số va chạm của Sóng vào thuyền là 4 Hz, nếu thuyền đi xuôi chiều Sóng thì tần Số va chạm của Sóng vào thuyền là 2 Hz. Biết tốc độ truyền Sóng lớn hơn tốc độ thuyền, tốc độ truyền Sóng là:

A. 15 m/S                    B. 10 m/S              C. 12 m/S                 D. 30 m/S

Câu 5: Sóng âm truyền trong không khí với vận tốc 340m/S. Một cái ống có chiều cao 15cm đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt một cái âm thoa có tần Số 680Hz. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ vào âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?
A. 2,5cm.               B. 2cm.                   C. 4,5cm.                       D. 3,5cm.

----Thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ m.n giúp đỡ mấy bài sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:01:30 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 3: Một Sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Người ta tạo ra Sóng dừng trên dây với tần Số bé nhất là f1. Để lại có Sóng dừng, phải tăng tần Số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ Số f1/f2  bằng
A.  2      B.  4                 C.  6        D.  3
f1 là bé nhất rồi sao chia cho f_2 lại là 1 số lớn hơn 1 thế? coi lại đề xem

Dây có 1 đầu cố định [tex]==> f_1=v/4L ==> f_2=3v/4L ==> f_1/f_2=1/3[/tex]
Dây có 2 đầu cố định [tex]==> f_2=v/2L ==> f_2=2v/2L ==> f_1/f_2=1/2[/tex]
(Đề không nói đây là dây có 1 đầu hay 2 đầu cố định sao).


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ m.n giúp đỡ mấy bài sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:12:27 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 4: Khoảng cách giữa hai con Sóng là 5m. Một thuyền máy nếu đi ngược thì tần Số va chạm của Sóng vào thuyền là 4 Hz, nếu thuyền đi xuôi chiều Sóng thì tần Số va chạm của Sóng vào thuyền là 2 Hz. Biết tốc độ truyền Sóng lớn hơn tốc độ thuyền, tốc độ truyền Sóng là:

A. 15 m/S                    B. 10 m/S              C. 12 m/S                 D. 30 m/S
Bài này tương đương bài cộng vận tốc nhé (v1 vận tốc truyền sóng, v2 vận tốc thuyền)
Đi ngược : [tex]\lambda = (v1+v2)/f12 ==> 20=v1+v2[/tex]
Đi xuôi : [tex]\lambda=(v1-v2)/f12' ==> 10=v1-v2[/tex]
[tex]==> v1=15m/s, v2=5m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ m.n giúp đỡ mấy bài sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:19:03 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 5: Sóng âm truyền trong không khí với vận tốc 340m/S. Một cái ống có chiều cao 15cm đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt một cái âm thoa có tần Số 680Hz. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ vào âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?
A. 2,5cm.               B. 2cm.                   C. 4,5cm.                       D. 3,5cm.
----Thanks-----
L chiều dài cột khí, h là chiều cao ống.
Âm to nhất khi miệng ống là bụng sóng, chiều dài cột khí trong ống thỏa ĐK sau.
[tex]L=(k+1/2)\lambda/2[/tex]
Mà[tex] : 0<L<=15cm ==> -1/2 < k <= 0,6 ==> k=0 ==>[/tex]
[tex] L=\lambda/4 ==> L=12,5cm [/tex]
==> nước cần đổ [tex]H= h-L=2,5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ m.n giúp đỡ mấy bài sóng cơ
Gửi bởi: santacrus trong 07:20:25 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 3: Một Sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Người ta tạo ra Sóng dừng trên dây với tần Số bé nhất là f1. Để lại có Sóng dừng, phải tăng tần Số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ Số f1/f2  bằng
A.  2      B.  4                 C.  6        D.  3
f1 là bé nhất rồi sao chia cho f_2 lại là 1 số lớn hơn 1 thế? coi lại đề xem

Dây có 1 đầu cố định [tex]==> f_1=v/4L ==> f_2=3v/4L ==> f_1/f_2=1/3[/tex]
Dây có 2 đầu cố định [tex]==> f_2=v/2L ==> f_2=2v/2L ==> f_1/f_2=1/2[/tex]
(Đề không nói đây là dây có 1 đầu hay 2 đầu cố định sao).

Đề chính xác thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ m.n giúp đỡ mấy bài sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:35:11 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Câu 3: Một Sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Người ta tạo ra Sóng dừng trên dây với tần Số bé nhất là f1. Để lại có Sóng dừng, phải tăng tần Số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ Số f1/f2  bằng
A.  2      B.  4                 C.  6        D.  3
----Thanks-----

Theo giả thiết dây một đầu cố định ; một đầu tự do. Tần số để có sóng dừng trên dây :

[tex]l = (2n + 1)\frac{\lambda }{4} = (2n + 1)\frac{v}{4f}[/tex]

Tân số f1 ứng với n = 0 : [tex]l = \frac{v}{4f_{1}}[/tex]

Tần số f2 ứng với n = 1 : [tex]l = 3\frac{v}{4f_{2}}[/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{f_{2}}{f_{1}} = 3[/tex] . Thầy Triệu đã giải chính xác cho em nên em xem lại sự chính xác của đề mình up lên diễn đàn !