Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:50:49 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7629Tiêu đề: Sóng cơ khó nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: santacrus trong 05:50:49 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Một sợi dây đàn hồi chiều dài ℓ có một đầu cố định, một đầu tự do. Tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là f0. Tăng chiều dài thêm 1 mét thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 5Hz. Giảm chiều dài bớt 1 mét thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 20Hz. Giá trị của f0 là
A. 10    B. 7   C. 9   D. 8
------------Thanks------------


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ khó nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:34:12 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Một sợi dây đàn hồi chiều dài ℓ có một đầu cố định, một đầu tự do. Tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là f0. Tăng chiều dài thêm 1 mét thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 5Hz. Giảm chiều dài bớt 1 mét thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 20Hz. Giá trị của f0 là
A. 10    B. 7   C. 9   D. 8
------------Thanks------------
theo GT:
Gọi L là chiều dài dây ban đầu
[tex]Th2 : L+1=v/4f_1[/tex]
[tex]Th2 : L-1=v/4.f_2[/tex]
[tex]==> 4L/v=\frac{1}{2f_1}+\frac{1}{2f_2}[/tex]
[tex]Th3: L=\lambda_0/4=v/4f_0 ==> f_0=v/4L=8Hz[/tex]