Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 11:15:46 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7623Tiêu đề: 03.may phat dien xoay chiều.cần giả đáp
Gửi bởi: huunam1993 trong 11:15:46 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/03.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: 03.may phat dien xoay chiều.cần giả đáp
Gửi bởi: ankenz trong 11:44:07 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
mạng điện mắc hình sao
~~> Ud= căn 3 Up
Up=I * Z[tex]=\sqrt{R^{2}+Zl^{2}} * I= 134[/tex]
~~> Ud= 134 * \sqrt{3} = 232 V