Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: hoathekiet trong 10:49:58 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7620Tiêu đề: Một bài tính thể tích
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:49:58 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Dd A chứa đồng thời [tex]K_2CO_3 1M[/tex] và [tex]KHCO_3 0,5M[/tex] và dd B chứa [tex]HCl 1M[/tex]. Cho từ từ và khuấy đều 200ml dd A vào 250ml dd B thấy có [tex]V_1[/tex] lít khí thoát ra (Đktc). Nếu cho từ từ và khuấy đều 250ml dd B vào 200ml dd A lại thấy có [tex]V_2[/tex] lít khí thoát ra (đktc). Tổng [tex]V_1 + V_2[/tex] bằng:"
A. 5,6                 B. 4,48                  C. 7,84                 D. 6,72


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tính thể tích
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:47:09 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Dd A chứa đồng thời [tex]K_2CO_3 1M[/tex] và [tex]KHCO_3 0,5M[/tex] và dd B chứa [tex]HCl 1M[/tex]. Cho từ từ và khuấy đều 200ml dd A vào 250ml dd B thấy có [tex]V_1[/tex] lít khí thoát ra (Đktc). Nếu cho từ từ và khuấy đều 250ml dd B vào 200ml dd A lại thấy có [tex]V_2[/tex] lít khí thoát ra (đktc). Tổng [tex]V_1 + V_2[/tex] bằng:"
A. 5,6                 B. 4,48                  C. 7,84                 D. 6,72

Hướng dẫn bạn làm(do pc mình bị hư nên ko cóa ở nhà nên ko giải chi tiết được ,online nhiều quá cháy monitor rùi :D)

 ~O) Khi cho từ từ HCO3- và C032- vào H+ thì tốc độ pư bằng nhau nên 2 pư xảy ra đòng thời.
Với a số mol HCO3- b:C032- c:H+
HCO3- + H+ --->CO2 + H20
ax------->ax
C032-  +  2H+--->C02 + H20
bx------->2bx
-->2bx+ ax=c
--->x
Từ đó tính được số mol CO2 =ax+bx

 ~O) Khi cho H+  vào CO32-  và HCO3- thì CO3- pư trước.
CO32- +H+ -->HCO3-
b----------->b

HCO3- +H+ -->CO2+ H20
a+b       c-b
Lấy số  mol  PƯ(nhỏ nhất trong pt để tính mol CO2)
-->Tổng V!+V2
 8-x Nếu chưa  hiểu th ìkhi nào sửa thì làm cụ thể hơn. Chúc bạn thànhcoong ^-^