Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoathekiet trong 10:29:59 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7619Tiêu đề: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:29:59 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9cm. Vật m1 có khối lượng [tex]\frac{m}{2}[/tex] nằm sát m. Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và m1 là:
A. 4,19 cm     B. 3,18 cm          C. 5,39 cm           D. 6,42 cm

Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 m
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:36:54 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9cm. Vật m1 có khối lượng [tex]\frac{m}{2}[/tex] nằm sát m. Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và m1 là:
A. 4,19 cm     B. 3,18 cm          C. 5,39 cm           D. 6,42 cm

Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 m


bài 1 giống đề thi đại học năm ngoái bạn xem đáp án nha chỉ thay số thôi


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:42:01 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
bài 2 cũng có bước sóng dài nhất ngắn nhất a? mình nghĩ là[tex]\lambda =\frac{v}{f}[/tex] mà v và f cho rồi nên là 3m


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:14:46 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
bài 2 cũng có bước sóng dài nhất ngắn nhất a? mình nghĩ là[tex]\lambda =\frac{v}{f}[/tex] mà v và f cho rồi nên là 3m

Đáp án không phải 3. Mình không hiểu bước sóng dài nhất là thế nào nữa


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: ankenz trong 11:55:40 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9cm. Vật m1 có khối lượng [tex]\frac{m}{2}[/tex] nằm sát m. Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và m1 là:
A. 4,19 cm     B. 3,18 cm          C. 5,39 cm           D. 6,42 cm

Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 mbài 2 tham khảo nhé
(http://i.bocau.net/di-O7KF.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:21:42 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9cm. Vật m1 có khối lượng [tex]\frac{m}{2}[/tex] nằm sát m. Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và m1 là:
A. 4,19 cm     B. 3,18 cm          C. 5,39 cm           D. 6,42 cm

Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 m
1 đầu để hở=> l=[tex]\frac{(2k+1).\lambda }{4}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:35:29 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
âm cơ bản K=0 . f=v/4l => l=0.75
l=(2k+1)[tex]\lambda /4[/tex] cho nên [tex]\lambda max \Leftrightarrow k=1[/tex] vậy đáp án là 1 à! đúng chửa vậy hoathekiet
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:05:38 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
âm cơ bản K=0 . f=v/4l => l=0.75
l=(2k+1)[tex]\lambda /4[/tex] cho nên [tex]\lambda max \Leftrightarrow k=1[/tex] vậy đáp án là 1 à! đúng chửa vậy hoathekiet
/quote]
Nếu dùng công thức này thì lambda max khi k = 0.
Đề đã cho âm cơ bản rồi thì không cần dùng công thức đâu. Đáp án là 3m
Có phải khi nào đáp án cũng chính xác đâu em?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 05:11:40 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
vậy tóm lại là đáp án nào vậy ạ! nhờ các thầy giúp đi hoathekiet lý thuyết chỉ có các thầy là chắc nhất thôi.heeeeeee


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:41:58 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 m
ống khí 1 đầu hở, 1 đầu bịt kín thì ta có l = m.lamda/4 suy ra lamda = 4l/m, với m là số lẻ.
m = 1 ta có âm cơ bản có tần số 112Hz, từ đây ta tính được l = 3/4 (m)
m = 3 : họa âm bậc 3
.......
vậy họa âm có bước sóng dài nhất ứng với m = 3, lamda max = 4l/3 = 1(m).( chiều dài ống khí không đổi).
lưu ý là đề hỏi bước sóng họa âm lớn nhất,chứ k phải bước sóng âm cơ bản.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:37:26 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 m
ống khí 1 đầu hở, 1 đầu bịt kín thì ta có l = m.lamda/4 suy ra lamda = 4l/m, với m là số lẻ.
m = 1 ta có âm cơ bản có tần số 112Hz, từ đây ta tính được l = 3/4 (m)
m = 3 : họa âm bậc 3
.......
vậy họa âm có bước sóng dài nhất ứng với m = 3, lamda max = 4l/3 = 1(m).( chiều dài ống khí không đổi).
lưu ý là đề hỏi bước sóng họa âm lớn nhất,chứ k phải bước sóng âm cơ bản.

Âm cơ bản còn gọi là họa âm thứ nhất đó em. Chắc câu này ở phần riêng của 1 đề thi TNTHPT nào đó hoặc đề đại học nhưng là câu vận thấp thôi mà


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:59:05 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 m
(Bạn hoathekiet nên xem quy định viết bài ở mục phía trên, tránh tình trạng không theo quy định nhé)
Trong nhạc âm (Ống sáo):
-Âm cơ bản có [tex]f_{min} hay \lambda_{max}.[/tex]
- Các họa âm có bậc [tex]3,5,....,m[/tex] (m số lẻ) là [tex]f=mf_{min}[/tex]
Trong bài nói họa âm có bước sóng dài nhất chỉ có thể là họa âm bậc [tex]3 ==> f=3f_{min}=336Hz[/tex]
[tex]==> \lambda=v/f=1m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 08:53:34 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Ý của thầy triệubèo là bạn nên nhấn nút cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: huyngo trong 08:54:46 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Bài 2: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336 m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra:
A. 3m           B. 1m                C. 1,5 m              D. 0,33 m
(Bạn hoathekiet nên xem quy định viết bài ở mục phía trên, tránh tình trạng không theo quy định nhé)
Trong nhạc âm (Ống sáo):
-Âm cơ bản có [tex]f_{min} hay \lambda_{max}.[/tex]
- Các họa âm có bậc [tex]3,5,....,m[/tex] (m số lẻ) là [tex]f=mf_{min}[/tex]
Trong bài nói họa âm có bước sóng dài nhất chỉ có thể là họa âm bậc [tex]3 ==> f=3f_{min}=336Hz[/tex]
[tex]==> \lambda=v/f=1m[/tex]
Âm cơ bản là họa âm bậc 1 mà thầy Trieubeo?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:58:39 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Người tạo topic này vi phạm quy định 2.

Còn quy định 3 về việc cảm ơn thì để coi xem có vi phạm không đã.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:25:09 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Âm cơ bản là họa âm bậc 1 mà thầy Trieubeo?
Đúng âm cơ bản là họa âm bậc 1, tuy nhiên không ai nói họa âm bậc 1 cả mà chỉ là âm cơ bản, do vậy mới phân thành âm cơ bản và họa âm.
Đối với dây 2 đầu cố định(2 đầu cố định). SGK nói rõ các họa âm bậc 2,3,4,....
Đối với dây 1 đầu tự do  (Ống sáo). SGK nói rõ các họa âm bậc 3,5,7,....


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:49:47 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Em hiểu rồi.
Cảm ơn thầy và các bạn.
Về việc vi phạm quy định mình sẽ lưu ý và rút kinh nghiệm.