Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 09:23:26 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7616Tiêu đề: mong thầy Quang Dương giải thích
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:23:26 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

2.Ống tia X phát ra chùm tia X có bước sóng ngắn nhất=6.10^-10m.động năng ban đâù cực đại của e  khi bứt ra khỏi katot la 0.3125.10^-16j.Hiệu điện thế giữa hai cực của ống?????????


Theo định lí động năng ta có : [tex]eU_{AK} = \frac{1}{2}mv_{max}^{2}-\frac{1}{2}mv_{0max}^{2}\Rightarrow \frac{1}{2}mv_{max}^{2}= eU_{AK} + \frac{1}{2}mv_{0max}^{2}[/tex]

Mặt khác  : [tex]\frac{1}{2}mv_{max}^{2} = \frac{hc}{\lambda _{min}} [/tex]

Do đó [tex]\frac{hc}{\lambda _{min}} = eU_{AK} + \frac{1}{2}mv_{0max}^{2} \Rightarrow U_{AK} = \frac{1}{e} ( \frac{hc}{\lambda _{min}} - \frac{1}{2}mv_{0max}^{2} )[/tex]

Em bấm máy lại xem !

Thấy giải 1 bài cũng là của em hỏi mong thầy giải thích chỗ này em với phần này em yếu lý thuyết wa :-[

Em muốn hỏi là đinh lí động năng?? em đọc 1 số tài liệu viết là [tex]eU = \frac{hc}{\lambda _{min}}[/tex]

Vậy sao là [tex]\frac{hc}{\lambda _{min}}=\frac{1}{2}mv_{max}^{2}[/tex] và động năng cực đại này là do đâu mà có và sao lai bảo toàn như vậy ạ

Em cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: mong thầy Quang Dương giải thích
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:52:27 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
em viết lỗi hết rồi thầy thông cảm ạ link bài cũ thầy giải đây ạ:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7488.msg34927#msg34927

 [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: mong thầy Quang Dương giải thích
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:00:05 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Sửa lại cho em rồi đó.


Tiêu đề: Trả lời: mong thầy Quang Dương giải thích
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:21:57 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
em có chỗ này thầy xem thế nào nha thầy: dòng điện do U gây ra đi từ anot đến katot nên e bứt ra từ katot với vận tốc ban đầu cực đại Vomax và được tăng tốc bởi U đền anot nó có vân tốc Vmax đập vào đối katot nên [tex]\frac{1}{2}m.v^{2}=\frac{1}{2}m.V^{2}max + e.U[/tex] sau khi đập vào đối katot nó sinh ra nhiệt lượng làm nóng đối katot và năng lượng tia X
 và nó bằng [tex]\frac{hc}{\lambda min}[/tex] cho nên [tex]\frac{1}{2}.m.v^{2}=\frac{hc}{\lambda min}[/tex]