Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vietdungno1 trong 09:07:21 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7613Tiêu đề: Một số bài trong đề thi Thử !! Cần giải giúp!!
Gửi bởi: vietdungno1 trong 09:07:21 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 27:
Trên một sợi dây đang có hiện tượng sóng dừng với bụng sóng dao đọng với biên độ 4 Cm, M là một điểm trên dây dao động với biên độ 2 Cm. Nút sóng gần điểm M nhất cách m một đoạn là 10cm.  Bụng sóng gần M nhất cách m một đoạn là

Câu 41: Một vật dao đọng đièu hoà với phương trình x=10cos(wt-pi/4)            . Trong giây đầu tiên kẻ từ thời điểm t=0, vật di chuyển được quãng đường là 20-10căn(2). Trong giây thứ 2012 kẻ từ thời điểm t=0, vật di chuyển dc quáng đường la:
 
Câu 45: Một cái bể sâu 1,5m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i, có tgi = 4/3. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,343. Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể bằng:
A. 19,66mm. B. 14,64mm. C. 12,86mm. D. 16,99mm
Câu 48: Một nguồn âm là một nguồn điện âm điểm  , đặt tại O phát âm đẳng hướng trong môt trường không có  sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm m mức cường độ  âm là L1=50dB. Tại điẻm n nằm trên đường thẳng OM và ở xa nguồn âm hơn so với M  một khoảng cách là 40 m có mức cường độ âm là L2=36,02db. Cường độ âm chuẩn I0-= [tex]10^{-12}[/tex] W/[tex]m^{2}[/tex]. Công suất của nguồn âm nói trên là: ?
 Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi Thử !! Cần giải giúp!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:18:07 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 27:
Trên một sợi dây đang có hiện tượng sóng dừng với bụng sóng dao đọng với biên độ 4 Cm, M là một điểm trên dây dao động với biên độ 2 Cm. Nút sóng gần điểm M nhất cách m một đoạn là 10cm.  Bụng sóng gần M nhất cách m một đoạn là


Biên độ dao động của một điểm cách nút sóng một đoạn d được tính bởi :

[tex]A = A_{b}sin\frac{2\pi d}{\lambda } \Rightarrow sin\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda } = \frac{\pi }{6}[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda = 12d = 120cm = 1,2m[/tex]

Khoảng cách giữa nút và bụng gần nhất : [tex] l = \frac{\lambda}{4} = 0,3m [/tex]

Khoảng cách giữa M và bụng gần nhất : [tex] a =  0,3 - 0,1 = 0,2m [/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi Thử !! Cần giải giúp!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:29:23 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Câu 41: Một vật dao đọng đièu hoà với phương trình x=10cos(wt-pi/4)            . Trong giây đầu tiên kẻ từ thời điểm t=0, vật di chuyển được quãng đường là 20-10căn(2). Trong giây thứ 2012 kẻ từ thời điểm t=0, vật di chuyển dc quáng đường la:
 

Dùng vecto quay ta có sau 1 s vật trở về vị trí lúc t = 0 và đang đi theo chiều âm. Nghĩa là vecto quay quay được một góc pi/2. Vậy chu kì dao động : [tex]T = 4.\Delta t = 4s[/tex]

Trong giây thứ 2012 kẻ từ thời điểm t=0 nghĩa là một phần tư cuối cùng của chu kì thứ 2012 : 4 = 503, vật đi được quãng đường 10căn(2)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi Thử !! Cần giải giúp!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:33:41 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Câu 45: Một cái bể sâu 1,5m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i, có tgi = 4/3. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,343. Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể bằng:
A. 19,66mm. B. 14,64mm. C. 12,86mm. D. 16,99mm


Hướng dẫn cho em cách làm !

+ Áp dụng công thức của định luật khúc xạ ta tính được góc khúc xạ của ánh sáng đỏ và ánh sáng tím

+ Sử dụng công thức tan r của ánh sáng đỏ và ánh sáng tím ta suy ra cạnh đối a

+ Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể bằng: [tex]l = a_{d} - a_{t}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài trong đề thi Thử !! Cần giải giúp!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:13:00 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Câu 48: Một nguồn âm là một nguồn điện âm điểm  , đặt tại O phát âm đẳng hướng trong môt trường không có  sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm m mức cường độ  âm là L1=50dB. Tại điẻm n nằm trên đường thẳng OM và ở xa nguồn âm hơn so với M  một khoảng cách là 40 m có mức cường độ âm là L2=36,02db. Cường độ âm chuẩn I0-= [tex]10^{-12}[/tex] W/[tex]m^{2}[/tex]. Công suất của nguồn âm nói trên là: ?


Nãy có việc bận nên tạm gián đoạn công việc . Trả lời tiếp cho em bài cuối :

Cường độ âm tại M : [tex]I = \frac{P}{4\pi R_{M}^{2}}[/tex]

Mức cường độ âm tại M : [tex]L_{1} = 10.log\frac{I}{I_{0}}= 10.log\frac{P}{4\pi I_{0}R_{M}^{2}}[/tex] (1)

Mức cường độ âm tại N : [tex]L_{2} = 10.log\frac{P}{4\pi I_{0}R_{N}^{2}}[/tex]

Lập hiệu số ta có : [tex]L_{1} - L_{2} = 10.log\frac{R_{N}^{2}}{R_{M}^{2}} = 20.log\frac{R_{M}+ 40}{R_{M}}[/tex]

Thay số tính được [tex] {R_{M}}[/tex] thay vào (1) tính P