Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 08:56:40 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7612Tiêu đề: Dao động và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:56:40 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng [tex]k=20N/m[/tex] và vật nặng khối lượng [tex]m=100g[/tex]. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn [tex]6cm[/tex] rồi truyền cho vật vận tốc [tex]20\sqrt{14}cm/s[/tex] hướng về phía vị trí cân bằng. Biết rằng giữa vật và mặt phẳng ngang có ma sát với hệ số ma sát bằng [tex]0,4[/tex]. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng
[tex]A.20\sqrt{22}cm/s[/tex]
[tex]B.80\sqrt{2}cm/s[/tex]
[tex]C.20\sqrt{10}cm/s[/tex]
[tex]D.40\sqrt{6}cm/s[/tex]

Câu 2: Tại hai điểm A, B cách nhau [tex]14cm[/tex] trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, cùng tần số [tex]f=25Hz[/tex] và cùng biên độ. Biết tốc độ truyền sóng bằng [tex]37,5cm/s[/tex]. Xác định số điểm dao động với biên độ bằng biên độ của hai nguồn trên đoạn CD. Biết ABCD là hình vuông.
A. 12   
B. 18   
C. 16   
D. 14Tiêu đề: Trả lời: Dao động và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:55:08 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
tại vị trí có vận tốc cực đại F=k.x với x=[tex]\mu mg/k[/tex]=2cm
có thể kiểm chứng bằng cách viết phương trình định luật bảo toàn rồi đạo hàm
bảo toàn năng lượng :
[tex]\frac{1}{2}.k.0.06^{2}[/tex]+[tex]\frac{1}{2}.mv^{2}[/tex]=[tex]\frac{1}{2}.k.0.02^{2}+ \frac{1}{2}mv^{2}max[/tex]
=>vmax=[tex]20\sqrt{30}cm/s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Dao động và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:56:35 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng [tex]k=20N/m[/tex] và vật nặng khối lượng [tex]m=100g[/tex]. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn [tex]6cm[/tex] rồi truyền cho vật vận tốc [tex]20\sqrt{14}cm/s[/tex] hướng về phía vị trí cân bằng. Biết rằng giữa vật và mặt phẳng ngang có ma sát với hệ số ma sát bằng [tex]0,4[/tex]. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng
[tex]A.20\sqrt{22}cm/s[/tex]
[tex]B.80\sqrt{2}cm/s[/tex]
[tex]C.20\sqrt{10}cm/s[/tex]
[tex]D.40\sqrt{6}cm/s[/tex]
vận tốc đạt cực đại khi a=0, Fms = F đh => khi v max lò xo giãn [tex]\Delta l=\frac{\mu mg}{K}=0,02 m =2cm[/tex]
ADĐLBTCN
[tex]\frac{mV_{max}^2}{2} + \frac{k\Delta l^2}{2} - (\frac{k\Delta l_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{2})= -\mu mg (\Delta l_0-\Delta \Delta l)[/tex]

=> v max
Đ.án A


Tiêu đề: Trả lời: Dao động và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:59:06 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
BT là biến thiên nhé k phải bào toàn đâu =))


Tiêu đề: Trả lời: Dao động và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:09:54 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
nhầm wên mất ngoại lực!!!!!!!!!!
 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>Tiêu đề: Trả lời: Dao động và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:12:28 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
bài 2 mình tính được 8 điểm sao không đúng nhỉ?????????????????????????


Tiêu đề: Trả lời: Dao động và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 01:22:14 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Ai giúp mình giải cái, toàn nói gì ko vậy