Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhson111 trong 08:06:17 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7610Tiêu đề: giải thích giúp mình bài này - dao động cơi ??
Gửi bởi: minhson111 trong 08:06:17 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
cho pt x=5 cos( 5t + pi ) .Tìm li độ của vật tại thời điểm t=2s

Bài này làm kiểu gì ạ có cần đổi đơn vị sang rad không ??


Tiêu đề: Trả lời: giải thích giúp mình bài này - dao động cơi ??
Gửi bởi: ankenz trong 08:12:39 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Mình thấy bài này thay số vào thôi mà??


Tiêu đề: Trả lời: giải thích giúp mình bài này - dao động cơi ??
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:52:00 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Mình thấy bài này thay số vào thôi mà??

Sai đề hoặc đáp án lẻ vì T=[tex]0,4\Pi[/tex]
ma t=2s 
 =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))=))