Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:29:50 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7608Tiêu đề: 2 bài hóa cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:29:50 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
giúp mình 2 bài hoá này với.cảm ơn trước nhé

Câu 5: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm ¼ tổng số mol hỗn hợp) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 15,68 lit hỗn hợp khí X gồm NO và CO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 18 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 280,80) gam muối khan. Giá trị của m là
A. 148,40.   B. 173,60.   C. 141,58.   D. 154,80.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm hex-1-en, xiclohexan, axit axetic, etyl axetat. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 13,64 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 40ml dd NaOH 1M đun nóng. Giá trị của m là
A. 4,36.   B. 5,68.   C. 6,48.   D. 4,24.


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài hóa cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:07:28 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
giúp mình 2 bài hoá này với.cảm ơn trước nhé


Câu 7: Hỗn hợp X gồm hex-1-en, xiclohexan, axit axetic, etyl axetat. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 13,64 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 40ml dd NaOH 1M đun nóng. Giá trị của m là
A. 4,36.   B. 5,68.   C. 6,48.   D. 4,24.


em đang học hữu cơ nên tiện thể giải hữu cơ  luôn

X (C6H12 ; C6H12 ; CH3COOH (C2H4O2) ; CH3COOC2H5 (C4H8O2) )
đặc điểm chung: đều là CnH2n nên khi cháy n CO2 =n H2O=0,22 mol

lại có C2H4O2 và CH3COOC2H5 đều + NaOH theo tỉ lệ 1:1 hay n (C2H4O2 + CH3COOC2H5) = n NaOH=0,04 mol
==> KL của O trong X là m O (X) = 16*2*0,04 = 1,28g
KL H & C trong X là m H&C (X) = CH2*0,22=3,08g

==> m=1,28 + 3,08=4,36g 

Đ.án A


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài hóa cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:38:39 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012


Câu 5: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm ¼ tổng số mol hỗn hợp) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 15,68 lit hỗn hợp khí X gồm NO và CO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 18 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 280,80) gam muối khan. Giá trị của m la
A. 148,40.   B. 173,60.   C. 141,58.   D. 154,80.hóa vô cơ em k nắm chắc lắm nên bài dưới đây chỉ là suy ngĩ của em thôi. còn đúng bản chất hay k chính em cũng k chắc chắn mong mọi ng chỉ bảo thêm ạ

"15,68 lit hỗn hợp khí X gồm NO và CO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 18 " sử dụng đường chéo => n NO=0,4 mol

Quy đổi X ( [tex]3a  mol  Fe^{+2} ;a  mol   Fe^{+8/3}_3 ; H,O , C[/tex] )
có [tex]3a   mol  Fe^{+2} +a  mol  Fe^{+8/3}_3 + N^{+5} \rightarrow 6a   mol  Fe^{+3}(NO_3)_3 + 0,4  mol   N^{+2}[/tex]
bảo  toàn e ta có 3a + 3*1/3*a  = 0,4 *3 => a=0,3 mol
=> KL muối= 6*0,3*Fe(NO3)3 = 435,6g
m= 435,6 - 280,8 =154,8 g