Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vietdungno1 trong 05:17:57 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7606Tiêu đề: Giao thoa sóng cần ggiúp
Gửi bởi: vietdungno1 trong 05:17:57 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Hai nguồn sóng A và B dao dộng cùng pha và cùng tần số nằm trên mặt chất lỏng, gs biên độ ko dổi. Khi giao thoa quan sát thấy trên đoạn AB có 11 điểm dao dộng cực đại. trên à vuông góc với AB có 2 điểm M ,N dao động với biên độ cực đại với M gần A nhât và N xa A nhât1 AM=1,5cm AN=31,02cm! tính kc AB?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cần ggiúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 07:57:02 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
[tex]NB^{2}[/tex]
M gần A nhất N xa A nhất --> M trùng với k=5 N ứng với k=1

MB-MA=[tex]5\lambda[/tex]
NB-NA=[tex]\lambda[/tex] từ 2 biểu thức trên tìm được biểu thức giữa MA và NB
ta lại có: [tex]AB^{2}[/tex]=[tex]NB^{2}[/tex]-[tex]NA^{2}[/tex]=[tex]MB^{2}[/tex]-[tex]MA^{2}[/tex]
 từ đó ta tìm được NB và MB rồi dùng pytago tìm được Ab
bạn tự tính