Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 04:17:19 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7605Tiêu đề: Một câu lý thuyết luong tử as
Gửi bởi: santacrus trong 04:17:19 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 5
Một nguồn Sáng đơn Sắc được đặt cách tế bào quang điện một đoạn d, thì để triệt tiêu dòng quang điện cần có hiệu điện thế hãm Uh = 1V. Khi đưa nguồn Sáng cách tế bào quang điện một đoạn d’ = 3d thì hiệu điện thế hãm Sẽ là
A. -3V            B. 3V                C. 1V           D.1/3 V

Khoanh và giải thích giúp em
--------thanks---------


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết luong tử as
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:22:07 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 5
Một nguồn Sáng đơn Sắc được đặt cách tế bào quang điện một đoạn d, thì để triệt tiêu dòng quang điện cần có hiệu điện thế hãm Uh = 1V. Khi đưa nguồn Sáng cách tế bào quang điện một đoạn d’ = 3d thì hiệu điện thế hãm Sẽ là
A. -3V            B. 3V                C. 1V           D.1/3 Vem nghĩ thế này:
trong quá trình a/s truyền đi, năng lượng k thay đổi, nên HĐT hãm vẫn là 1V


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết luong tử as
Gửi bởi: ankenz trong 04:54:17 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 5
Một nguồn Sáng đơn Sắc được đặt cách tế bào quang điện một đoạn d, thì để triệt tiêu dòng quang điện cần có hiệu điện thế hãm Uh = 1V. Khi đưa nguồn Sáng cách tế bào quang điện một đoạn d’ = 3d thì hiệu điện thế hãm Sẽ là
A. -3V            B. 3V                C. 1V           D.1/3 Vem nghĩ thế này:
trong quá trình a/s truyền đi, năng lượng k thay đổi, nên HĐT hãm vẫn là 1V
đúng rồi, U hãm chỉ phụ thuộc vào tần số và bản chất kim loại