Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: proC2nc trong 02:06:33 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7603Tiêu đề: hỏi bài lăng kính
Gửi bởi: proC2nc trong 02:06:33 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Một lăng kính có góc chiết quang A=1/20rad và có các chiết suất nc=1.524,nf=1,532 ứng với các tia sáng C và F.Người ta ghép lăng kính trên với một lăng kính khác có góc chiết quang A' bé,có n'c=1,78 và n'f=1,81.Chiếu chùm tia hẹp gồm tia C và F tới hệ lăng kính,để chùm tia ló song song thì góc A' có giá trị là?
A.2/85rad B.2/55rad C.1/75rad D.1/25rad


Tiêu đề: Trả lời: hỏi bài lăng kính
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:15:04 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Một lăng kính có góc chiết quang A=1/20rad và có các chiết suất nc=1.524,nf=1,532 ứng với các tia sáng C và F.Người ta ghép lăng kính trên với một lăng kính khác có góc chiết quang A' bé,có n'c=1,78 và n'f=1,81.Chiếu chùm tia hẹp gồm tia C và F tới hệ lăng kính,để chùm tia ló song song thì góc A' có giá trị là?
A.2/85rad B.2/55rad C.1/75rad D.1/25rad

bh em phải down lại phần mềm mới đc, còn bài của ánh đành tạm soạn ra word nhé