Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:42:43 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7601Tiêu đề: CM điều kiện để không thấy giao thoa ???
Gửi bởi: santacrus trong 10:42:43 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
m.n giúp em c/m điều kiện để không thấy giao thoa: b=2di/D
trong đó: Bề rộng tối thiểu của khe S là b;
d là khoảng cách từ S đến 2 khe S1S2
----Thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: CM điều kiện để không thấy giao thoa ???
Gửi bởi: proC2nc trong 05:04:59 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
mình chưa chứng minh được điều kiện để nó không giao thoa nhưng theo những gì mình biết thì kết quả của chứng minh này là biểu thức.b=di/D?? chứ không như bạn nói? mong mọi người giải đáp giúp


Tiêu đề: Trả lời: CM điều kiện để không thấy giao thoa ???
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:47:42 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
- Trước hết ta chứng minh khi nguồn S cách đường trung trực của S1S2 thì vân sáng trung trung tâm (k = 0) cách O một khoảng [tex]x_{o} = -\frac{Db}{d}[/tex]
(http://nk9.upanh.com/b2.s3.d1/d34ad0a2f68670cc1e1e8cfb721befda_43213419.1.jpg)

 Gọi d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ S tới S1, S2. Gọi D1 và D2 lần lượt là khoảng cách từ S1, S2 đến M.
+ Ta có: Hiệu đường đi của sóng ánh sáng từ S tới M là: [tex]\Delta d = D2 + d2 - D1 - d1 = (D2 - D1) + (d2 - d1)[/tex]

Với: [tex]D2 - D1 = \frac{ax}{D}[/tex]  (đã CM trong SGK) và [tex]d2 - d1 = \frac{ab}{d}[/tex] (chứng minh tương tự cái đầu hoặc xem CM Ở ĐÂY (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7204.msg33619#msg33619)

==> [tex]\Delta d = \frac{ax}{D} + \frac{ab}{d}[/tex]

+ Với vân sáng: [tex]\Delta d = \frac{ax}{D} + \frac{ab}{d} = k\lambda[/tex]. Vân trung tâm k = 0 ==> [tex]\frac{ax_{tt}}{D} + \frac{ab}{d} = 0 \Rightarrow x_{tt} = -\frac{b.D}{d}[/tex]

Vậy vân trung tâm nằm tại O1 về phía ngược với nguồn và cách O: [tex]x_{tt} = \frac{b.D}{d}[/tex]

- Khi mở rộng khe S thì xem khe rộng như vô số khe hẹp ghép lại. Xét hệ vân tạo bởi 2 khe ở 2 biên. Nếu vân sáng của hệ này trùng lên vân tối của hệ kia thì không thể thấy giao thoa. Hay khe ở biên dưới phải cho một vân tối tại M ==> [tex]x_{tt} = \frac{i}{2}[/tex]

==> [tex]x_{tt} = \frac{b.D}{d} = \frac{i}{2} \Rightarrow b = \frac{d.i}{2D}[/tex]

m.n giúp em c/m điều kiện để không thấy giao thoa: b=2di/D Mình nghĩ bạn đánh nhầm số 2 trên tử :D