Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 11:05:35 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7592Tiêu đề: Một bài điện cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: qquynh trong 11:05:35 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình bài này trong sách công nghê. nhưng thực chất là vật lý  :
Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK-42-4.2,8 KW. Có ghi [tex]\Delta[/tex]/Y - 220/380 V - 10,5/6,1 A ; 1420vòng/phút.; [tex]\eta[/tex]% =0,84;[tex]COS\varphi =0,9[/tex] ;50Hz.
a, giải thích các số liệu trên của động cơ.
b, nếu nguồn 3pha có Ud=220V Thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu nào? Vẽ cách đấu dây đó.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: VictorHuyga trong 11:43:36 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Hãy nối tam giác nếu điện áp dây của nguồn là 220V và dòng điện dây định mức lúc đó sẽ là 10,5A.
Hãy nối sao nếu điện áp dây của nguồn là 380V và dòng điện dây định mức lúc đó sẽ là 6,1A.