Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuỳdương_ftu trong 10:36:30 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7591Tiêu đề: @6.hỏi hai bài hạt nhân
Gửi bởi: thuỳdương_ftu trong 10:36:30 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
nhờ mọi người giúp mình bài này với
1.  cho 1 khối phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu Ho,gồm 2 chất phóng xạ có số hạt nhân ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã của chúng là T1=2h, T2= 3h. sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là ?

2. dưới tác dụng hạt yama, hạt C tách thành các hạt He. tần số yama là 4.10^21 Hz. các hạt He có cùng động năg. mHe= 4.0015u.   tính động năg hạt He


Tiêu đề: Trả lời: @6.hỏi hai bài hạt nhân
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:43:21 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
nhờ mọi người giúp mình bài này với
1.  cho 1 khối phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu Ho,gồm 2 chất phóng xạ có số hạt nhân ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã của chúng là T1=2h, T2= 3h. sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là ?

2. dưới tác dụng hạt yama, hạt C tách thành các hạt He. tần số yama là 4.10^21 Hz. các hạt He có cùng động năg. mHe= 4.0015u.   tính động năg hạt He
câu 1: H=3Ho/16
câu 2: thiếu khối lượng của C


Tiêu đề: Trả lời: @6.hỏi hai bài hạt nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:48:27 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
2. dưới tác dụng hạt yama, hạt C tách thành các hạt He. tần số yama là 4.10^21 Hz. các hạt He có cùng động năg. mHe= 4.0015u.   tính động năg hạt He
có phải C(12,6)==> 3He(4,2)
[tex]\Delta E=hf=3k_{He} ==> K_{He}[/tex]