Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuỳdương_ftu trong 10:11:47 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7589Tiêu đề: @5. hỏi dao động cơ
Gửi bởi: thuỳdương_ftu trong 10:11:47 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu 4:  một lò xo thẳng đứng, treo phía dưới lò xo vật A khối lượng 2m ,phía dưới vật A nối vật B klg m  bằng các sợi dây mảnh, không dãn . g là gia tốc rơi tự. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là
   A.  g/2 và g/2 .                B. g và g/2 .   C.  g/2 và g.   D. g và g.
ai giải hộ mình với


Tiêu đề: Trả lời: @5. hỏi dao động cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:28:53 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Câu 4:  một lò xo thẳng đứng, treo phía dưới lò xo vật A khối lượng 2m ,phía dưới vật A nối vật B klg m  bằng các sợi dây mảnh, không dãn . g là gia tốc rơi tự. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là
   A.  g/2 và g/2 .                B. g và g/2 .   C.  g/2 và g.   D. g và g.
ai giải hộ mình với
độ dãn của lò xo khi 2m và m ở VTCB
3mg=k.dentaL ->dentaL=3mg/k
độ dãn của lò xo khi 2m ở VTCB
2mg=k.dentaL' ->dentaL'=2mg/k
Biên độ dao động của 2m khi dây đứt
A=dentaL-dentaL'=mg/k
gia tốc của 2m ngay khi đứt dây
a(max)=A.omega^2 =(mg/k).(k/2m)=g/2
gia tốc của m ngay khi đứt dây là gia tốc rơi tự do: g
ĐA: C