Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 08:24:22 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7584Tiêu đề: Tính biểu thức đại số!
Gửi bởi: Alexman113 trong 08:24:22 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
a) Biết [tex]\frac{cos(a+b)}{cos(a-b)}=\frac{p}{q}[/tex]. Tính [tex]tana.tanb[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Tính biểu thức đại số!
Gửi bởi: Alexman113 trong 08:28:00 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Anh ơi có phải ra là: [tex]tana.tanb=\frac{q-p}{q+p}[/tex] không ạ. Em cảm ơn :D


Tiêu đề: Trả lời: Tính biểu thức đại số!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:31:37 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
a) Biết [tex]\frac{cos(a+b)}{cos(a-b)}=\frac{p}{q}[/tex]. Tính [tex]tana.tanb[/tex]Dễ thôi mà: [tex]\frac{cos(a+b)}{cos(a-b)}= \frac{cosacosb - sinasinb}{cosacosb + sinasinb} = \frac{tanatanb - 1}{tanatanb + 1} = \frac{p}{q}[/tex]
 đến đây đơn giản :D tanatanb = [tex]\frac{q + p}{q - p}[/tex] hình như em tính lộn rùi đó alex


Tiêu đề: Trả lời: Tính biểu thức đại số!
Gửi bởi: habilis trong 08:55:11 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Hình như em tính từ bước 2 ra bước 3 bị sai rồi đó quỷ kiến sầu, phía trên hình như là 1 - tanatanb thì phải


Tiêu đề: Trả lời: Tính biểu thức đại số!
Gửi bởi: Alexman113 trong 08:58:14 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Thế em tính đúng phải không ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Tính biểu thức đại số!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:00:02 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Umm đúng rùi  ^-^ thank a habil nhầm mất hic hic @alex em tính đúng rùi đó