Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuỳdương_ftu trong 08:14:17 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7583Tiêu đề: @2.hỏi bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: thuỳdương_ftu trong 08:14:17 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Một thấu kính hội tụ có hai mặt cầu cùng bán kính R = 10 (cm), chiết suất của thấu kính đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,69 và 1,6. Đặt một màn ảnh M vuông góc với thấu kính tại Fđ. Biết thấu kính có rìa là đường tròn đường kính d = 5 (cm). Kết luận nào sau đây là đúng.
A. Vệt Sáng trên màn có tâm màu đỏ, mép màu tím, có độ rộng 0,76(cm)
B. Là một vệt Sáng trắng, có độ rộng 0,67(cm)
C. Vệt Sáng trên màn có tâm màu tim, mép màu đỏ, có độ rộng 0,76(cm)
D. Là một giải màu biến thiên liên lục từ đỏ đến tím có độ rộng 0.67(cm)

mình tính dc
F_{tim}=10/2.0,69=7,3cm
F_{do}=10/2.0,6=8,3cm
bây giờ phải làm thế nào. bạn nào giải tích mình với


Tiêu đề: Trả lời: @2.hỏi bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:58:53 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Một thấu kính hội tụ có hai mặt cầu cùng bán kính R = 10 (cm), chiết suất của thấu kính đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,69 và 1,6. Đặt một màn ảnh M vuông góc với thấu kính tại Fđ. Biết thấu kính có rìa là đường tròn đường kính d = 5 (cm). Kết luận nào sau đây là đúng.
A. Vệt Sáng trên màn có tâm màu đỏ, mép màu tím, có độ rộng 0,76(cm)
B. Là một vệt Sáng trắng, có độ rộng 0,67(cm)
C. Vệt Sáng trên màn có tâm màu tim, mép màu đỏ, có độ rộng 0,76(cm)
D. Là một giải màu biến thiên liên lục từ đỏ đến tím có độ rộng 0.67(cm)

mình tính dc
F_{tim}=10/2.0,69=7,3cm
F_{do}=10/2.0,6=8,3cm
bây giờ phải làm thế nào. bạn nào giải tích mình với
em xem hình ==> D là ĐA