Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 08:13:38 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7582Tiêu đề: Cho hỏi một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 08:13:38 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Một  dây chì đường kính d1 = 0,5 mm dùng làm cầu chì của một bảng điện xoay chiều. Biết     cường độ dòng điện chạy qua dây i = I0 cos omegat (A), dây chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa I = 3 (A). Hỏi nếu thay dây chì có đường kính d2 = 2 mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa là bao nhiêu? Biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích mặt ngoài của dây.
A. 24 A   B. 12 A.   C. 32A.   D. 8 A.


Tiêu đề: Trả lời: Cho hỏi một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:56:24 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Một  dây chì đường kính d1 = 0,5 mm dùng làm cầu chì của một bảng điện xoay chiều. Biết     cường độ dòng điện chạy qua dây i = I0 cos omegat (A), dây chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa I = 3 (A). Hỏi nếu thay dây chì có đường kính d2 = 2 mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối đa là bao nhiêu? Biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích mặt ngoài của dây.
A. 24 A   B. 12 A.   C. 32A.   D. 8 A.

ta có: I1^2/I2^2 = d1^3/d2^3 -> I2=I1.can(d1^3/d2^3) =3.8=24A


Tiêu đề: Trả lời: Cho hỏi một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 07:02:41 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Tai sao la d^3 vay ban


Tiêu đề: Trả lời: Cho hỏi một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:37:51 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Tai sao la d^3 vay ban
Chứng minh dài dòng quá nên mình nhác đánh công thức. Đại loại là ta có phương trình cân bằng nhiệt này nhé!
I^2.R =Sxq.f(t)
trong đó: R=ro.l/S mà ro=ro(0)[1+anpha.tn] và S=pi.(d/2)^2
Sxq =pi.d.l
sau đó áp dụng cho hai trường hợp là chứng minh ra.