Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmanhcong trong 07:35:33 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7579Tiêu đề: bài toán truyền tải điện năng khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 07:35:33 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu : Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 9,1 lần.   B.   lần.   C. 10 lần.   D. 9,78 lần.Tiêu đề: Trả lời: bài toán truyền tải điện năng khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:26:38 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu : Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 9,1 lần.   B.   lần.   C. 10 lần.   D. 9,78 lần.- Công suất tải không đổi nên: [tex]I_{1}U_{tai1} = I_{2}U_{tai2}[/tex] ==> [tex]U_{tai2} = \frac{I_{1}}{I_{2}}U_{tai1}[/tex]   (1)

- [tex]U_{1} = U_{tai1} + \Delta U_{1} = (n + 1)U_{tai1}[/tex] ==> [tex]U_{tai1} = \frac{U1}{n + 1}[/tex]   (2)

- [tex]\frac{P_{hp1}}{P_{hp2}} = (\frac{\Delta U_{1}}{\Delta U_{2}})^{2} = 100[/tex] ==> [tex]\frac{\Delta U_{1}}{\Delta U_{2}} = 10 = \frac{I_{1}}{I_{2}}[/tex]  (3)

- [tex]U_{2} = U_{tai2} + \Delta U_{2}[/tex] 
Thay (1) và (3) vào ta có: [tex]U_{2} = U_{tai1}\frac{I_{1}}{I_{2}} + \frac{\Delta U_{1}}{10}[/tex]

Thay (2) vào ta có: [tex]U_{2} = \frac{U_{1}}{n + 1}.10 + \frac{nU_{1}}{10} = \frac{n + 100}{10(n + 1)}[/tex]


- Với n = 0,1  (10%) thay vào ta có đáp án A