Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 06:37:02 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7577Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 06:37:02 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm 1 cuộn dây mắc nối tiếp 1 điện trở thuần và tụ điện.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi được thì thấy điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây và 2 đầu đoạn mạch là như nhau biết cuộn dây chỉ cảm kháng ZL=100.Dung kháng của tụ nhân giá trị nào sau đây?
A.200 B.100 C.50 D.120


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:56:25 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
ZL=[tex]\sqrt{Zc^2+R^2}[/tex]=100
ma ULR cham pha hon i 1 goc [tex]\Pi /6[/tex]
==>R=100.cospi/6=50.can3
Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: ankenz trong 10:13:08 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Ul=U~~>[tex]Zl^{2}=R^{2}+(Zl-Zc)^{2} [/tex]
vẽ giản đồ vecto
[tex]U = Urc=Ul [/tex]
[tex]Zl^{2}=R^{2} + Zc^{2} = R^{2}+ (Zl-Zc)^{2} [/tex]
[tex]Zl^{2}=2ZlZc[/tex]
 [tex]Zc=\frac{Zl}{2}[/tex]
vậy Zc=50


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:47:58 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
cho do minh viet nham la UCR cham pha hon i chu ko phai uLR thong cam nha
do UL=U nen UCR=U theo qui tac tong hop hinh binh hanh thi UCR cham pha hon U 60 do ve hoac khong ve gian do cung de dang thay duoc UCR champha 30 do so voi i