Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 11:20:40 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7571Tiêu đề: Điện xoay chiều và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:20:40 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu 1. Đặt một điện [tex]u=U_{0}cos\omega t[/tex] (có [tex]U_{0}[/tex] không đổi, [tex]\omega[/tex] có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện [tex]CR^{2}<2L[/tex]. Gọi [tex]V_{1},V_{2},V_{3}[/tex] lần lượt là các vôn kế mắc vào hai đầu R, L, C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có một giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là
A. vôn kế [tex]V_{1}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex], vôn kế [tex]V_{3}[/tex];          
B. vôn kế [tex]V_{3}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex], vôn kế [tex]V_{1}[/tex];          
C. vôn kế [tex]V_{3}[/tex], vôn kế [tex]V_{1}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex];          
D. vôn kế [tex]V_{1}[/tex], vôn kế [tex]V_{3}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex];    

Câu 2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex], độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật khối lượng [tex]m_{1}=100g[/tex] đang đứng yên trên mặt phẳng ngang. Một vật [tex]m_{2}=300g[/tex] chuyển động với vận tốc [tex]v_{0}=0,5m/s[/tex] đến va chạm xuyên tâm và hoàn toàn mềm với vật [tex]m_{1}[/tex]. Bỏ qua mọi ma sát. Chiều dài cực tiểu và cực đại mà lò xo đạt được là
A. 28,75cm và 31,25cm.                                   
B. 29,375cm và 30,625cm.   
C. 29,375cm và 30,625cm.                               
D. 28,75cm và 30,625cm. 

Câu 3. Khi mở rộng khe S của máy quang phổ lăng kính mà giữ nguyên độ to của thấu kính thì độ rộng của vân sáng trên màn quan sát sẽ
A. tăng       
B. giảm       
C. không thay đổi    
D. không xác định được


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:16:25 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Câu 3. Khi mở rộng khe S của máy quang phổ lăng kính mà giữ nguyên độ to của thấu kính thì độ rộng của vân sáng trên màn quan sát sẽ
A. tăng       
B. giảm       
C. không thay đổi    
D. không xác định được


Mỗi vân trên màn quan sát là ảnh của khe F ==> độ rộng vân sáng tăng A :D


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:23:03 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Câu 2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex], độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật khối lượng [tex]m_{1}=100g[/tex] đang đứng yên trên mặt phẳng ngang. Một vật [tex]m_{2}=300g[/tex] chuyển động với vận tốc [tex]v_{0}=0,5m/s[/tex] đến va chạm xuyên tâm và hoàn toàn mềm với vật [tex]m_{1}[/tex]. Bỏ qua mọi ma sát. Chiều dài cực tiểu và cực đại mà lò xo đạt được là
A. 28,75cm và 31,25cm.                                   
B. 29,375cm và 30,625cm.   
C. 29,375cm và 30,625cm.                               
D. 28,75cm và 30,625cm. Câu này sao phải hỏi asenal  =))

[tex]v_{he} = \frac{m2}{m1 + m2}v[/tex]

[tex]\frac{1}{2}kA^{2} = \frac{1}{2}mv_{he}^{2} ==> A[/tex]

lmax = lo + A and lmin = lo -ATiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:34:15 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Câu 1. Đặt một điện [tex]u=U_{0}cos\omega t[/tex] (có [tex]U_{0}[/tex] không đổi, [tex]\omega[/tex] có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện [tex]CR^{2}<2L[/tex]. Gọi [tex]V_{1},V_{2},V_{3}[/tex] lần lượt là các vôn kế mắc vào hai đầu R, L, C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có một giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là
A. vôn kế [tex]V_{1}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex], vôn kế [tex]V_{3}[/tex];          
B. vôn kế [tex]V_{3}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex], vôn kế [tex]V_{1}[/tex];          
C. vôn kế [tex]V_{3}[/tex], vôn kế [tex]V_{1}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex];          
D. vôn kế [tex]V_{1}[/tex], vôn kế [tex]V_{3}[/tex], vôn kế [tex]V_{2}[/tex];    

V1max khi ZL = ZC ==> [tex]\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]

V2max khi [tex]\omega 2 = \frac{1}{C}\frac{1}{\sqrt{\frac{L}{C}- \frac{R^{2}}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{LC -\frac{R^{2}C^{2}}{2}}} > \frac{1}{\sqrt{LC}}  = \omega 1[/tex]

V3max khi [tex]\omega 3 = \frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^{2}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^{2}}{2L^{2}}} < \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega 1[/tex]

Đến đây thì 0kay :D

à wen điều kiện [tex]CR^{2}<2L[/tex] là để căn có nghĩa


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:45:26 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Câu 2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex], độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật khối lượng [tex]m_{1}=100g[/tex] đang đứng yên trên mặt phẳng ngang. Một vật [tex]m_{2}=300g[/tex] chuyển động với vận tốc [tex]v_{0}=0,5m/s[/tex] đến va chạm xuyên tâm và hoàn toàn mềm với vật [tex]m_{1}[/tex]. Bỏ qua mọi ma sát. Chiều dài cực tiểu và cực đại mà lò xo đạt được là
A. 28,75cm và 31,25cm.                                   
B. 29,375cm và 30,625cm.   
C. 29,375cm và 30,625cm.                               
D. 28,75cm và 30,625cm. Câu này sao phải hỏi asenal  =))

[tex]v_{he} = \frac{m2}{m1 + m2}v[/tex]

[tex]\frac{1}{2}kA^{2} = \frac{1}{2}mv_{he}^{2} ==> A[/tex]

lmax = lo + A and lmin = lo -A


Giải ra luôn đi gà, mình giải miết mà ko có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:10:32 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Câu 2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex], độ cứng [tex]k=40N/m[/tex] một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật khối lượng [tex]m_{1}=100g[/tex] đang đứng yên trên mặt phẳng ngang. Một vật [tex]m_{2}=300g[/tex] chuyển động với vận tốc [tex]v_{0}=0,5m/s[/tex] đến va chạm xuyên tâm và hoàn toàn mềm với vật [tex]m_{1}[/tex]. Bỏ qua mọi ma sát. Chiều dài cực tiểu và cực đại mà lò xo đạt được là
A. 28,75cm và 31,25cm.                                   
B. 29,375cm và 30,625cm.   
C. 29,375cm và 30,625cm.                               
D. 28,75cm và 30,625cm. Câu này sao phải hỏi asenal  =))

[tex]v_{he} = \frac{m2}{m1 + m2}v[/tex]

[tex]\frac{1}{2}kA^{2} = \frac{1}{2}mv_{he}^{2} ==> A[/tex]

lmax = lo + A and lmin = lo -A


Giải ra luôn đi gà, mình giải miết mà ko có đáp án

Ừ đúng ko có đáp án. Nếu đảo m1 = 300g và m2 = 100g đồng thời đơn vị của vo là cm/s thì mới có đáp án A. Tốc độ tới 0,5m/s thì chiều dài của lò xo sao đủ cho nó biến dạng nhỉ :D