Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 10:14:32 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7570Tiêu đề: Khảo sát hàm
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:14:32 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Đăng lại một bài khảo sát hàm của nguyenmanhcong (post sai box nên bị xoá  8-x)

Cho hàm số: [tex]y = \frac{x-1}{2\left(x+1 \right)}[/tex]

1. Cho A(-1;0) tìm 2 điểm B và C thuộc 2 nhánh của đồ thị sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
2. Gọi A;B;C là 3 điểm bất kì thuộc đồ thị của hàm số .chứng minh rằng trực tâm của tam giác ABC cũng thuộc đồ thị hàm số đã cho.


Tiêu đề: Trả lời: Khảo sát hàm
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 08:48:05 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
mọi ngườ trợ giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Khảo sát hàm
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 09:28:40 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Đăng lại một bài khảo sát hàm của nguyenmanhcong (post sai box nên bị xoá  8-x)

Cho hàm số: [tex]y = \frac{x-1}{2\left(x+1 \right)}[/tex]

1. Cho A(-1;0) tìm 2 điểm B và C thuộc 2 nhánh của đồ thị sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
2. Gọi A;B;C là 3 điểm bất kì thuộc đồ thị của hàm số .chứng minh rằng trực tâm của tam giác ABC cũng thuộc đồ thị hàm số đã cho.

a. Đặt tọa độ Xb=-b-1
                 Xc=c-1
   ta suy ra được tọa độ Yb và Yc
      Xong anh giải hệ bình thường là được
            AB=AC
            vector AB.vectorAc=0 :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Khảo sát hàm
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 09:37:09 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
Anh cho em hỏi luôn 3 điểm ở A,B,C ở câu a có giống ở câu b ko
                :D :D :D :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Khảo sát hàm
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 10:55:11 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012
hai câu khác nhau mà