Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:37:18 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7565Tiêu đề: 23.hỏi bài lượng tử
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:37:18 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
2. Một điện cực phẳng bằgn nhôm được chiếu bởi ánh sáng bước sóng lamda. Khi bên ngoài điện cực có điện trường cản E = 10V/cm thì e quagn điện có thể rời xa bề mặt kim loại một khoảng cách tối đa là 2cm. Biết giới hạn quang điện của nhôm là 332 nm, tìm lamda.
 nhờ ai giải giùm mình hộ cái


Tiêu đề: Trả lời: 23.hỏi bài lượng tử
Gửi bởi: kydhhd trong 08:42:29 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
[tex]\frac{hc}{\lambda }=\frac{hc}{\lambda _{0}}+ eEd[/tex]
Thay số vào ma tính