Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:12:48 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7564Tiêu đề: 22.hỏi bài máy biến áp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:12:48 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Máy biến thế có 110 vòng ở cuộn sơ cấp và 220 vòng ở cuộn thứ cấp. Cuộn dây sơ cấp có điện trở thuần [tex]r=3\Omega [/tex] và cảm kháng [tex]Z_L=4\Omega [/tex]. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế 40 V thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:
A. 32V
B. 72V
C. 64V
D. 80V
 nhờ mọi người giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: 22.hỏi bài máy biến áp
Gửi bởi: kydhhd trong 08:49:26 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
[tex]Z=\sqrt{ZL^{2}+R^{2}}=.......=5\Omega[/tex]
[tex]U_{L}=\frac{40}{Z}Z_{L}=\frac{40}{5}4=32V[/tex]
[tex]\frac{U'}{U_{L}}=\frac{N'}{N}\Rightarrow U'=2.32=64V[/tex]