Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 07:11:42 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7563Tiêu đề: 7. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 07:11:42 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/ Cho đoạn mạch RLC mắc nt, cuộn dây thuần cảm và giá trị R thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh R sao cho công suất trên mạch đạt cực đại. Khi đó
A.u và i vuông pha
B.u sớm pha hơn i góc pi/4
C.u và i lệch pha nhau góc pi/4
D.u chậm pha hơn i góc pi/4

2/ Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần ứng gồm 2 cuộn dây giống nhau mắc nt. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50hz và giá trị hiệu dụng 100can2 (V). Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 5/pi mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là?

3/ Đặt điện áp xoay chiều có giá trị U=150V vào 2 đầu đoạn mạch RLC nt có L thay đổi. Điều chỉnh L để UL max, khi đó UC=200V. UL max=???
Nhờ mọi người giúp.Thanks nhé!!!!! ^^


Tiêu đề: Trả lời: 7. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:22:42 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/ Cho đoạn mạch RLC mắc nt, cuộn dây thuần cảm và giá trị R thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh R sao cho công suất trên mạch đạt cực đại. Khi đó
A.u và i vuông pha
B.u sớm pha hơn i góc pi/4
C.u và i lệch pha nhau góc pi/4
D.u chậm pha hơn i góc pi/4
R thay đổi để P_{max} khi [tex]R=|ZL-ZC|[/tex] (Cái này em có thể CM dễ dàng bằng BĐT cauchy)
[tex]==> cos(\varphi)=\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
[tex]==> |\varphi|=\pi/4 ==>[/tex] ĐA C


Tiêu đề: Trả lời: 7. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:27:16 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
2/ Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có phần ứng gồm 2 cuộn dây giống nhau mắc nt. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50hz và giá trị hiệu dụng 100can2 (V). Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 5/pi mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là?
[tex]E=\frac{NBS\omega}{\sqrt{2}}=\frac{N\Phi_0}{\sqrt{2}} ==> (N)=12732 [/tex]
==> số vòng trong 1 cuộn [tex](N/2)=6366[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 7. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:45:45 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
3/ Đặt điện áp xoay chiều có giá trị U=150V vào 2 đầu đoạn mạch RLC nt có L thay đổi. Điều chỉnh L để UL max, khi đó UC=200V. UL max=???
Nhờ mọi người giúp.Thanks nhé!!!!! ^^
Bạn vẻ giản đồ vecto thấy vecto U vuông góc [tex]U_{RC} [/tex](cái này em tìm thêm trên diển đàn có CM nhé)
[tex]==> U_{RC}^2=200U_L[/tex]
[tex]==> 200U_L=U_L^2-150^2 ==> U_L=280,3V[/tex]