Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:56:03 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7562Tiêu đề: 6. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 06:56:03 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, suất điện động cực đại trong mỗi cuộn dây của phần ứng là E0. Tại thời điểm suất điện động tức thời ở cuộn 1 bằng 0 và đang tăng thì suất điện động tức thời trong cuộn 2 và cuộn 3 tương ứng?

2/ Một khung dây dẫn phẳng, 2 đầu dây khép kín quay đều với tốc độ w quanh một trục nằm trong mặt phẳng với khung và vuông góc với các đường sức từ của một từ trường để B(vecto). Gọi [tex]\Phi_{0}[/tex] và [tex]I_{0}[/tex] lần lượt là giá trị cực đại của từ thông qua mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị [tex]\Phi =-0,8\Phi _{0}[/tex] và đang giảm thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị
A.i=0,4I0 và đang giảm
B.i=0,6I0 và đang tăng 
C.i=0,4I0 và đang tăng
D.i=0,6I0 và đang giảm

3/


Tiêu đề: Trả lời: 6. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:51:45 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, suất điện động cực đại trong mỗi cuộn dây của phần ứng là E0. Tại thời điểm suất điện động tức thời ở cuộn 1 bằng 0 và đang tăng thì suất điện động tức thời trong cuộn 2 và cuộn 3 tương ứng?
3 suất điện động lệch pha [tex]120^0[/tex] ==> dùng vecto quay khi 1 vecto thẳng đứng thì 2 vecto kia nằm đối xứng qua vecto 1 và hợp trục hoành 1 góc [tex]30^0 ==> E_2=-E_3=E_0.\sqrt{3}/2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 6. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:00:00 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
2/ Một khung dây dẫn phẳng, 2 đầu dây khép kín quay đều với tốc độ w quanh một trục nằm trong mặt phẳng với khung và vuông góc với các đường sức từ của một từ trường để B(vecto). Gọi [tex]\Phi_{0}[/tex] và [tex]I_{0}[/tex] lần lượt là giá trị cực đại của từ thông qua mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị [tex]\Phi =-0,8\Phi _{0}[/tex] và đang giảm thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị
A.i=0,4I0 và đang giảm
B.i=0,6I0 và đang tăng 
C.i=0,4I0 và đang tăng
D.i=0,6I0 và đang giảm
Dòng điện cảm ứng xuất hiện đồng pha với suất điện động cảm ứng ==> chậm pha hơn từ thông 90^0
==> Dùng vecto quay ==> [tex]\frac{\Phi^2}{\Phi_0^2}+\frac{i^2}{I_0^2}=1[/tex]
==> i=0,6I_0 và dựa trên vecto quay ta thấy i đang tăng


Tiêu đề: Trả lời: 6. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 09:15:47 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Thầy có thể vẽ cho em cái hình của bài 1 và 2 không ạ ??? Em không hình dung ra được.


Tiêu đề: Trả lời: 6. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:18:56 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Thầy có thể vẽ cho em cái hình của bài 1 và 2 không ạ ??? Em không hình dung ra được.
hình nè em