Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:16:38 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7559Tiêu đề: 4. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 06:16:38 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/ Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh có tần số thay đổi được. Ở tần số f=60hz thì hệ số công suât cosfi=1. Ở tần số f=120hz thì hệ số công suất cosfi=0,707. Ở tần sô f=90hz thì hệ số công suất của mạch?

2/Dòng điện tuần hoàn có cường độ biến thiên như đồ thị bên. Trong đó I0=1A, T=10^-2(s). Điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1h?

3/ Đặt một điện áp [tex]u=U_{0}coswt[/tex] (U0, w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nt. Cho biết R=100ôm, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo L. Dung kháng của tụ?


Tiêu đề: Trả lời: 4. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:35:45 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/ Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh có tần số thay đổi được. Ở tần số f=60hz thì hệ số công suât cosfi=1. Ở tần số f=120hz thì hệ số công suất cosfi=0,707. Ở tần sô f=90hz thì hệ số công suất của mạch?

Ở tần số f=60hz [tex]Z_{L} = Z_{C}[/tex]

Ở tần số f=120hz, ta có : [tex]tan\varphi = \frac{2Z_{L} - Z_{C}/2}{R} = \frac{2Z_{L} - Z_{L}/2}{R} = 1 \Rightarrow R = \frac{3}{4}Z_{L}[/tex]

Ở tần số f=90hz, ta có : [tex]tan\varphi = \frac{3Z_{L}/2 - 2Z_{L}/3}{R} = \frac{10}{9} \Rightarrow \varphi \Rightarrow cos\varphi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:43:57 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

2/Dòng điện tuần hoàn có cường độ biến thiên như đồ thị bên. Trong đó I0=1A, T=10^-2(s). Điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1h?


Điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 chu kì : q = I0 . T/2

Điện lượng truyền qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 giờ  : [tex]Q = nq = \frac{3600}{T}\frac{I_{0} . T}{2} = 1800I_{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:51:53 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

3/ Đặt một điện áp [tex]u=U_{0}coswt[/tex] (U0, w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nt. Cho biết R=100ôm, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo L. Dung kháng của tụ?


Công suất mạch cực đại khi cộng hưởng : [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{R}[/tex]

Dựa vào đồ thị ta có khi L = 0 : [tex]P = \frac{U^{2}R}{R^{2} + Z_{C}^{2}}[/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{P}{P_{max}} = \frac{R^{2} + Z_{C}^{2}}{R^{2}} = \frac{1}{3} \Rightarrow Z_{C}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: lam9201 trong 08:06:45 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
3/ Đặt một điện áp [tex]u=U_{0}coswt[/tex] (U0, w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nt. Cho biết R=100ôm, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo L. Dung kháng của tụ?
Từ đồ thị => L = Lo thì Pmax = 300 W [tex]\Rightarrow Pmax=\frac{U^{2}}{R}=300 W[/tex]
             và L = 0   thì P = 100 W[tex]\Rightarrow P=\frac{R.U^{2}}{R^{2}+Z_{C}^{2}}=100W[/tex]
giải hai phương trình trên ta được [tex]Z_{C}[/tex]