Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:01:26 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7558Tiêu đề: 3. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 06:01:26 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R bằng 100ôm, cuộn cảm có độ tự cảm L=1/pi(H) và tụ điện có điện dung C=100/pi([tex]\mu F[/tex]). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u=100coswt, tần số dòng điện thay đổi được. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì tần số góc của dòng điện bằng?

2/Mạch điện xoay chiều tần số 50Hz gồm điện trở R=50ôm mắc nt với cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L. Biết điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là U=200V; trên điện trở là U_R=100ôm; trên cuộn dây là 100căn2(V). Hệ số công suất và điện trở r của cuộn dây?

3/Mạch RLC có L thay đổi được, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế [tex]u=200\sqrt{2}cos100pit(V)[/tex]. Điều chỉnh L thì thấy rằng khi L=L1=1/pi(H) và L=L2=3/pi(H) thì đều cho công suất bằng nhau, nhưng cường độ tức thời trong hai TH trên lệch pha nhau 120 độ. Giá trị R và C?


Tiêu đề: Trả lời: 3. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 10:09:36 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
giải giúp em nhug bt điện~ này đi.


Tiêu đề: Trả lời: 3. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:17:29 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R bằng 100ôm, cuộn cảm có độ tự cảm L=1/pi(H) và tụ điện có điện dung C=100/pi([tex]\mu F[/tex]). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u=100coswt, tần số dòng điện thay đổi được. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì tần số góc của dòng điện bằng?

có công thức giải nhanh rồi [tex]\omega  = \frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^{2}}{2}} [/tex] thay vào là xong mà bạn :D


Tiêu đề: Trả lời: 3. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:23:40 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
2/Mạch điện xoay chiều tần số 50Hz gồm điện trở R=50ôm mắc nt với cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L. Biết điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là U=200V; trên điện trở là U_R=100ôm; trên cuộn dây là 100căn2(V). Hệ số công suất và điện trở r của cuộn dây?

[tex]U^{2} = U_{R}^{2} + 2U_{R}U_{r} + U_{d}^{2} ==> U_{r} = 50[/tex]

[tex]cos\varphi = \frac{U_{R} + U_{r}}{U} = 0,75[/tex]

[tex]I = \frac{U_{R}}{R} ==> r = \frac{U_{r}}{I} = \frac{U_{r}}{U_{R}}R[/tex] = 25Tiêu đề: Trả lời: 3. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:36:21 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

3/Mạch RLC có L thay đổi được, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế [tex]u=200\sqrt{2}cos100pit(V)[/tex]. Điều chỉnh L thì thấy rằng khi L=L1=1/pi(H) và L=L2=3/pi(H) thì đều cho công suất bằng nhau, nhưng cường độ tức thời trong hai TH trên lệch pha nhau 120 độ. Giá trị R và C?

Vì hai trường hợp công suất như nhau ==> [tex]\varphi 2 = - \varphi 1 = \varphi[/tex]

Ta có: [tex]\varphi u - \varphi i1 = -\varphi[/tex] và [tex]\varphi u - \varphi i2 = \varphi[/tex] ==> [tex]\varphi = \frac{120^{o}}{2} = 60^{o}[/tex]

+ [tex]tan\varphi 1 = \frac{Z_{L1} - Z_{C1}}{R} = tan(-60^{o})[/tex]   (1)

+ [tex]tan\varphi 2 = \frac{Z_{L2} - Z_{C2}}{R} = tan(60^{o})[/tex]   (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được R và C