Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:43:42 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7557Tiêu đề: 2. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 05:43:42 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
1/Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, đoạn MB chỉ chứa tụ điện C. Điện áp tức thời [tex]u_A_B=100\sqrt{2}cos100\pi tV[/tex]. Điều chỉnh L=L1 thì cường độ hiệu dụng I=0,5A, U_MB=100V, dòng điện i trễ pha so với u_AB một góc 60 độ. Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng U_AM đạt cực đại. Tính độ tự cảm L2?

2/Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Biết chỉ 70% đường sức từ do cuộn sơ cấp đi vào cuộn thứ cấp. Điện áp ở cuộn thứ cấp là?

3/ Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}coswt[/tex] vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điêm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liện hệ giữa các đại lượng?
đ/s: [tex]\frac{u^{2}}{U^{2}}+\frac{i^{2}}{I^{2}}=2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: santacrus trong 10:05:54 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
m.n giúp em làm ít bài tập đi.


Tiêu đề: Trả lời: 2. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:02:37 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

3/ Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}coswt[/tex] vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điêm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liện hệ giữa các đại lượng?
đ/s: [tex]\frac{u^{2}}{U^{2}}+\frac{i^{2}}{I^{2}}=2[/tex]


Bài này đơn giản mà.

Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và cường độ dòng điện: [tex]\varphi =-\frac{\pi }{2}[/tex]

Mà [tex]u=U\sqrt{2}cos \omega t[/tex] [tex]\Rightarrow \varphi_u =0[/tex]

[tex]\Rightarrow \varphi_i =\frac{\pi }{2}[/tex]

Phương trình cường độ dòng điện: [tex]i=I\sqrt{2}cos\left<\omega t+ \frac{\pi }{2}\right> (A)[/tex]

 ~O) Ta có:

[tex]i=I\sqrt{2}cos\left<\omega t + \frac{\pi }{2}\right> = -I\sqrt{2}sin\omega t[/tex]

[tex]\Rightarrow sin\omega t= -\frac{i}{I\sqrt{2}}[/tex] (1)

[tex]u=U\sqrt{2}cos \omega t \Rightarrow cos \omega t = \frac{u}{U\sqrt{2}}[/tex] (2)

[tex]\left(1 \right)^{2}+\left(2 \right)^{2}\Rightarrow[/tex] đpcm


Tiêu đề: Trả lời: 2. Cần giúp điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:06:54 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2012

2/Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Biết chỉ 70% đường sức từ do cuộn sơ cấp đi vào cuộn thứ cấp. Điện áp ở cuộn thứ cấp là?


Giả thiết: "Biết chỉ 70% đường sức từ do cuộn sơ cấp đi vào cuộn thứ cấp" tức là máy có hiệu suất H = 70%.

Ta có:

[tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=H. \frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex]

Từ đây tính được [tex]U_{2}= 7V[/tex]