Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 01:18:59 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7553Tiêu đề: Bt máy biến ap.cần giúp
Gửi bởi: huunam1993 trong 01:18:59 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho một máy biến áp có hiệu suất 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng,cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100[tex]\Omega[/tex],độ tự cảm L=0,1/[tex]\pi[/tex]
(H).Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở điện áp xoay chiều có U1=100V,tần số 50 Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp và công suất mạch thứ cấp
A.2,5A và 200W
B.2,0A và 150W
C.1,8A và 100W
D.1,5A và 250W


Tiêu đề: Trả lời: Bt máy biến ap.cần giúp
Gửi bởi: ankenz trong 12:22:14 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Cho một máy biến áp có hiệu suất 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng,cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100[tex]\Omega[/tex],độ tự cảm L=0,1/[tex]\pi[/tex]
(H).Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở điện áp xoay chiều có U1=100V,tần số 50 Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp và công suất mạch thứ cấp
A.2,5A và 200W
B.2,0A và 150W
C.1,8A và 100W
D.1,5A và 250W

P thứ cấp = P sơ cấp * 0,8= U1*I1* 0,8
theo đáp án thì I1= 2,5 và P thứ cấp = 200 là chính xác


Tiêu đề: Trả lời: Bt máy biến ap.cần giúp
Gửi bởi: huunam1993 trong 12:49:48 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2012
bạn oi.CT : P thứ cấp = P sơ cấp * 0,8 (giải thích cho t CT này với,nó liên quan gì tới H=80%