Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 12:07:36 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7549Tiêu đề: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 12:07:36 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa RC mắc nối tiếp và MB chứa RL mắc nối tiếp. Khi đặt vào 2 đẫu đoạn mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu dụng là 100V và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giữa 2 đầu đoạn MB có biểu thức [tex]U_{MB}=80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex].Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn AM là:
A.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})V[/tex]
B.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex]
C.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})V[/tex]
D.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:31:41 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Vẽ giãn đồ véc tơ ta chứng minh được AM vuông góc với MB, UAM chậm pha hơn UMB 1 góc 90 nên đáp án là câu C, tiéc minh không biết vẽ hình để post lên


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 10:40:44 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Có ai trẩ lời chi tiết cho mình được không


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:10:59 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa RC mắc nối tiếp và MB chứa RL mắc nối tiếp. Khi đặt vào 2 đẫu đoạn mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu dụng là 100V và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giữa 2 đầu đoạn MB có biểu thức [tex]U_{MB}=80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex].Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn AM là:
A.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})V[/tex]
B.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex]
C.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})V[/tex]
D.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})V[/tex]

Bạn thử cách này thử xem nhé:
+ Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng là 100V và pha ban đầu bằng không ==> [tex]u_{AB} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t)[/tex]

+ Điện áp hai đầu AM: [tex]u_{AM} = u_{AB} - u_{MB} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t) - 80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]

Dùng FX 570 mà bấm :D


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 05:31:26 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa RC mắc nối tiếp và MB chứa RL mắc nối tiếp. Khi đặt vào 2 đẫu đoạn mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu dụng là 100V và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giữa 2 đầu đoạn MB có biểu thức [tex]U_{MB}=80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex].Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn AM là:
A.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})V[/tex]
B.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex]
C.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})V[/tex]
D.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})V[/tex]

Bạn thử cách này thử xem nhé:
+ Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng là 100V và pha ban đầu bằng không ==> [tex]u_{AB} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t)[/tex]

+ Điện áp hai đầu AM: [tex]u_{AM} = u_{AB} - u_{MB} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t) - 80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]

Dùng FX 570 mà bấm :D
Mình đã thử rồi nhưng không ra.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:19:38 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa RC mắc nối tiếp và MB chứa RL mắc nối tiếp. Khi đặt vào 2 đẫu đoạn mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu dụng là 100V và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giữa 2 đầu đoạn MB có biểu thức [tex]U_{MB}=80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex].Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn AM là:
A.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})V[/tex]
B.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex]
C.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})V[/tex]
D.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})V[/tex]
Thứ 1: AM chứa RC và MB chứa rL (R khác r)
Nhìn ta thấy về pha chỉ có thể nhận [tex]-\pi/4[/tex]
Vì [tex]AM^2+MB^2=AB^2==> u_{AM}[/tex]   chậm pha [tex] u_{MB}[/tex]  1 góc [tex] \pi/2 (do U_{RC}<U_{rL})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 06:32:11 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Cho mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa RC mắc nối tiếp và MB chứa RL mắc nối tiếp. Khi đặt vào 2 đẫu đoạn mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu dụng là 100V và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giữa 2 đầu đoạn MB có biểu thức [tex]U_{MB}=80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex].Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn AM là:
A.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})V[/tex]
B.[tex]U_{AM}=60cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex]
C.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})V[/tex]
D.[tex]U_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})V[/tex]
Thứ 1: AM chứa RC và MB chứa rL (R khác r)
Nhìn ta thấy về pha chỉ có thể nhận [tex]-\pi/4[/tex]
Vì [tex]AM^2+MB^2=AB^2==> u_{AM}[/tex]   chậm pha [tex] u_{MB}[/tex]  1 góc [tex] \pi/2 (do U_{RC}<U_{rL})[/tex]
Nhưng tại sao [tex]u_{AM} = u_{AB} - u_{MB} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t) - 80\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]  lại không ra


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 07:57:46 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Theo số liệu đề bài cho thì pha ban đầu của uAB không thể bằng 0. Đề bị mâu thuẫn chỗ đó thì phải.