Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 11:58:24 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7548Tiêu đề: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:58:24 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 120V và tần số 50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trể pha 60 độ só với điện áp hai đầu mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy, cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp hai đầu mạch X. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là :
A. 120W
B. 60W
C. 129,3W
D. 40 căn 3 W


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:01:28 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 120V và tần số 50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trể pha 60 độ só với điện áp hai đầu mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy, cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp hai đầu mạch X. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là :
A. 120W
B. 60W
C. 129,3W
D. 40 căn 3 W


Em xem link này nè: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7033)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 12:13:52 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 120V và tần số 50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trể pha 60 độ só với điện áp hai đầu mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy, cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp hai đầu mạch X. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là :
A. 120W
B. 60W
C. 129,3W
D. 40 căn 3 W

Giải chi tiết giúp em với.
Em xem link này nè: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7033)