Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 10:54:40 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7543Tiêu đề: Bài toán về truyền tải điện năng
Gửi bởi: mR.skT trong 10:54:40 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình giải bt này ạ, tks!
Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một chạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km, Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8 [tex]\Omega[/tex]m, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất là 0.9. điện áp và công suất truyền đi ở chạm là 10kV và 500kW. hiệu suất truyền tải điện năng là?
A.93,75
b.96,14
c.92,28
d.96,88%


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về truyền tải điện năng
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:11:44 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình giải bt này ạ, tks!
Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một chạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km, Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8 [tex]\Omega[/tex]m, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất là 0.9. điện áp và công suất truyền đi ở chạm là 10kV và 500kW. hiệu suất truyền tải điện năng là?
A.93,75
b.96,14
c.92,28
d.96,88%


[tex]I = \frac{P}{Ucos\varphi } = 55,56A[/tex]

[tex]R = \rho \frac{2l}{S} = 12,5\Omega[/tex]  (2l vì truyền tải cần 2 dây)

H = 1 - [tex]\frac{I^{2}R}{P} = 0,9228[/tex]  Đáp án C :D
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về truyền tải điện năng
Gửi bởi: santacrus trong 11:56:38 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

mn giúp mình giải bt này ạ, tks!
Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một chạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km, Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8 [tex]\Omega[/tex]m, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất là 0.9. điện áp và công suất truyền đi ở chạm là 10kV và 500kW. hiệu suất truyền tải điện năng là?
A.93,75
b.96,14
c.92,28
d.96,88%

[tex]I = \frac{P}{Ucos\varphi } = 55,56A[/tex]

[tex]R = \rho \frac{2l}{S} = 12,5\Omega[/tex]  (2l vì truyền tải cần 2 dây)

H = 1 - [tex]\frac{I^{2}R}{P} = 0,9228[/tex]  Đáp án C :D


Sao truyền tải cần tới 2 dây ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về truyền tải điện năng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:02:46 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

mn giúp mình giải bt này ạ, tks!
Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một chạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km, Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8 [tex]\Omega[/tex]m, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất là 0.9. điện áp và công suất truyền đi ở chạm là 10kV và 500kW. hiệu suất truyền tải điện năng là?
A.93,75
b.96,14
c.92,28
d.96,88%

[tex]I = \frac{P}{Ucos\varphi } = 55,56A[/tex]

[tex]R = \rho \frac{2l}{S} = 12,5\Omega[/tex]  (2l vì truyền tải cần 2 dây)

H = 1 - [tex]\frac{I^{2}R}{P} = 0,9228[/tex]  Đáp án C :D


Sao truyền tải cần tới 2 dây ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về truyền tải điện năng
Gửi bởi: santacrus trong 10:06:21 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Vậy nghĩa là 1 dây là dây trung tính và dây còn lại là dây pha phải không ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về truyền tải điện năng
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:12:46 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Vậy nghĩa là 1 dây là dây trung tính và dây còn lại là dây pha phải không ạ ?

Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một chạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km thì chiều dài dây phải x2 dây đj dây về