Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:23:42 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7542Tiêu đề: Cần giúp bài lượng tử AS khó!!!!!!!
Gửi bởi: santacrus trong 10:23:42 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Hai bản kim loại phẳng có độ dài 30cm đặt nằm ngang, song song cách nhau một khoảng 16cm. Giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế 4,55V. Hướng một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc 10^6(m/s) theo phương ngang đi vào giữa hai bản tại điểm O cách đều 2 bản. Tính thời gian electron chuyển động trong tụ,
A. 100(ns)       B. 50(ns)      C. 25(ns)    D. 300(ns)
Nhờ mọi người giúp, thanks nhiều!!!


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài lượng tử AS khó!!!!!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:06:07 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Hai bản kim loại phẳng có độ dài 30cm đặt nằm ngang, song song cách nhau một khoảng 16cm. Giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế 4,55V. Hướng một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc 10^6(m/s) theo phương ngang đi vào giữa hai bản tại điểm O cách đều 2 bản. Tính thời gian electron chuyển động trong tụ,
A. 100(ns)       B. 50(ns)      C. 25(ns)    D. 300(ns)
Nhờ mọi người giúp, thanks nhiều!!!
đây là bài toàn chuyển động của electron trong điện trường. em xem lại bài toán chuyển động ném của lớp 10 nhé! một điều chắc chắn là dạng bài này không đưa vào đề thi lớp 12


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài lượng tử AS khó!!!!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:21:03 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Hai bản kim loại phẳng có độ dài 30cm đặt nằm ngang, song song cách nhau một khoảng 16cm. Giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế 4,55V. Hướng một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc 10^6(m/s) theo phương ngang đi vào giữa hai bản tại điểm O cách đều 2 bản. Tính thời gian electron chuyển động trong tụ,
A. 100(ns)       B. 50(ns)      C. 25(ns)    D. 300(ns)
Nhờ mọi người giúp, thanks nhiều!!!
g.
Bạn khảo sát nó giống như chuyển đống 1 vật ném ngang là xong.
Chuyên động ngang đều : x=v.t ==> thời gian hạt bay hết bản là [tex]t_1 = L/v=3.10^{-7}(s)[/tex]
Chuyển động thẳng đứng nhanh dần đều : [tex]y=1/2.at^2=1/2.\frac{qE}{m}.t^2=1/2.\frac{q.U}{dm}.t^2[/tex]
+ Thời gian hạt chạm vào bản dưới : [tex]y=0,08=1/2.\frac{1,6.10^{-19}.4,55}{0,16.9,1.10^{-31}}t^2[/tex]
[tex]==> t_2=1,789.10^{-7}s[/tex]
[tex]==> t_1>t_2 ==>[/tex] chọn t2


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài lượng tử AS khó!!!!!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:42:54 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Quỹ đạo chuyển động của e là 1 nhánh của parabol
Với gia tốc [tex]a=\frac{qE}{m}=\frac{q\frac{U}{d}}{m}=....=5.10^{12}m/s^{2}[/tex]
Gọi t là thời gian e tới bản dương  [tex]\frac{0,16}{2}=\frac{1}{2}at^{2}\Rightarrow t=0,179.10^{-6}s[/tex]=178ns
Giả sử t’ là thời gian e ra khỏi tụ điện  t'=0.3/v=[tex]\frac{0,3}{10^{6}}=3.10^{-7}=300ns[/tex]
Thấy t<t’ nên thời gian là 178 ns  
Không biết sai cho nào thầy TriệuBéo xem hộ em cai  


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài lượng tử AS khó!!!!!!!
Gửi bởi: santacrus trong 11:50:16 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Tại sao t1<t2 thì lấy giá trị t1 ạ???


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bài lượng tử AS khó!!!!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:02:17 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Quỹ đạo chuyển động của e là 1 nhánh của parabol
Với gia tốc [tex]a=\frac{qE}{m}=\frac{q\frac{U}{d}}{m}=....=5.10^{12}m/s^{2}[/tex]
Gọi t là thời gian e tới bản dương  [tex]\frac{0,16}{2}=\frac{1}{2}at^{2}\Rightarrow t=0,179.10^{-6}s[/tex]=178ns
Giả sử t’ là thời gian e ra khỏi tụ điện  t'=0.3/v=[tex]\frac{0,3}{10^{6}}=3.10^{-7}=300ns[/tex]
Thấy t<t’ nên thời gian là 178 ns  
Không biết sai cho nào thầy TriệuBéo xem hộ em cai  
tôi thiếu 10^-7 nên chọn sai