Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 08:59:06 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7538Tiêu đề: Một bài tổng hợp dao đọng hay cần giúp đỡ !
Gửi bởi: qquynh trong 08:59:06 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình bài này:
B1: Dao động tổng hợp của 2 trong 3 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số : thứ nhất và thứ 2 ; thứ 2 và thứ 3 ; thứ 3 và thứ nhất có phương trình lần lượt là :[tex]x12=2\cos(2\Pi t +\frac{\Pi }{3})cm ; x23=2\sqrt{3}\cos(2\Pi t + \frac{5\Pi }{6})cm; x31=2\cos(2\Pi t + \Pi )cm[/tex] biên độ dao động của thành phần thứ 2 là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tổng hợp dao đọng hay cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:10:46 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình bài này:
B1: Dao động tổng hợp của 2 trong 3 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số : thứ nhất và thứ 2 ; thứ 2 và thứ 3 ; thứ 3 và thứ nhất có phương trình lần lượt là :[tex]x12=2\cos(2\Pi t +\frac{\Pi }{3})cm ; x23=2\sqrt{3}\cos(2\Pi t + \frac{5\Pi }{6})cm; x31=2\cos(2\Pi t + \Pi )cm[/tex] biên độ dao động của thành phần thứ 2 là bao nhiêu ?

Đã giải quyết 1 lần rồi bạn: Xem lời giải (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7138.msg33197#msg33197)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tổng hợp dao đọng hay cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:52:06 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
cũng hay!!!!!!!! chưa gặp thì chịu!hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii