Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:58:58 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7537Tiêu đề: 21.hỏi máy phát điện
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:58:58 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Roto của máy phát điện gồm 2 cặp cực quay với vận tốc n = 25 vòng/s, stato gồm các cuộn dây mắc nối tiếp, mỗi cuộn có 100 vòng, từ thông cực đại qua mỗi vòng là 10-3Wb. Dòng điện được lấy ra ngoài và chạy qua điện trở thuần R, nhúng trong nhiệt lượng kế chứa 1000g nước, thấy rằng cứ sau 1 phút thì nhiệt độ nước lại tăng thêm 20C. Tính R. Biết nhiệt dung riêng của nước c = 4,2k/J.độ, điện trở trong của máy không đáng kể, bỏ qua nhiệt lượng mất mát cho nhiệt lượng kế và môi trường.

cho mình hỏi stato gồm các cuộn mắc nối tiếp để làm gì nhỉ,mỗi cuộn có 100 vòng,nhưng biết có bao nhiêu vòng? đề thiếu chăng?
ai giải giúp mình với!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: 21.hỏi máy phát điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:17:40 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Roto của máy phát điện gồm 2 cặp cực quay với vận tốc n = 25 vòng/s, stato gồm các cuộn dây mắc nối tiếp, mỗi cuộn có 100 vòng, từ thông cực đại qua mỗi vòng là 10-3Wb. Dòng điện được lấy ra ngoài và chạy qua điện trở thuần R, nhúng trong nhiệt lượng kế chứa 1000g nước, thấy rằng cứ sau 1 phút thì nhiệt độ nước lại tăng thêm 20C. Tính R. Biết nhiệt dung riêng của nước c = 4,2k/J.độ, điện trở trong của máy không đáng kể, bỏ qua nhiệt lượng mất mát cho nhiệt lượng kế và môi trường.

cho mình hỏi stato gồm các cuộn mắc nối tiếp để làm gì nhỉ,mỗi cuộn có 100 vòng,nhưng biết có bao nhiêu vòng? đề thiếu chăng?
ai giải giúp mình với!!!!!
đúng vậy nên có số cuộn dây mới tìm được từ thông?