Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:45:04 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7535Tiêu đề: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:45:04 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Bài 2: Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn dao động [tex]u_{S_{1}}=u_{S_{2}}=4cos\left(40\pi t \right)mm[/tex]
,tốc độ truyền sóng là [tex]120cm/s[/tex]. Gọi I là trung điểm của [tex]S_{1}S_{2}[/tex],lấy 2 điểm A, B nằm trên [tex]S_{1}S_{2}[/tex] lần lượt cách I một khoảng [tex]0,5cm[/tex] và [tex]2cm[/tex]. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là [tex]12\sqrt{3}cm/s[/tex] thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị là:
[tex]A.12\sqrt{3}cm/s[/tex]
[tex]B.-12\sqrt{3}cm/s[/tex]
[tex]C.-12cm/s[/tex]
[tex]D.4\sqrt{3}cm/s[/tex]

Xét điểm A: Độ lệch pha 2 sóng tới tại A là [tex]\Delta \varphi_1=\frac{2\pi(d2-d1)}{\lambda}=\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}[/tex]
==> Biên độ tại A là : [tex]A_{a}=2Acos(\Delta \varphi_1/2)=A\sqrt{3}=4\sqrt{3}[/tex]
[tex]==> V_{max}=A_a.\omega=4\sqrt{3}.40\pi=160\pi.\sqrt{3}.[/tex]

Xét điểm B: Độ lệch pha 2 sóng tới tại A là [tex]\Delta \varphi_2=\frac{2\pi(d2-d1)}{\lambda}=\frac{-2\pi.4}{6}=-\frac{4\pi}{3}=(-2\pi)+2pi/3[/tex]
==> Biên độ tại B là : [tex]A_{b}=2Acos(\Delta \varphi_2/2)=A=4 [/tex]
[tex]==> V_{max}=A_b.\omega=4.40\pi=160\pi.[/tex]

Nhận xét : Do A cách trung điểm I [tex] 0,5cm< \lambda/4 [/tex] ==> A đồng pha với I, B cách I [tex]2cm>\lambda/4 ==>[/tex] B ngược pha với I ==> A,B ngược pha.
Dùng vecto quay: [tex]\frac{v_a}{v_{amax}}=-\frac{v_b}{v_{bmax}} ==> v_b=-12(cm/s)[/tex]

thầy trieubéo đã có một bài giải như vậy trên diễn đàn.thầy cho em hỏi dòng chữ màu đỏ, thầy có thể giải thích cho em tại sao lại như thế k ạ.có bài tổng quát không ạ? em cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 08:59:12 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
à. do 2 điểm gần nhất đối nhau qua bụng sóng thì giao động vùng pha. đối nhau qua nút sóng thí dao động ngược pha


Tiêu đề: Trả lời: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:10:16 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
thầy trieubéo đã có một bài giải như vậy trên diễn đàn.thầy cho em hỏi dòng chữ màu đỏ, thầy có thể giải thích cho em tại sao lại như thế k ạ.có bài tổng quát không ạ? em cảm ơn thầy
Trên đường nối 2 nguồn ta coi T/C sóng giống như sóng dừng, do I là cực đại tương đương bụng sóng, AI<lambda/4 ==> A vẫn nằn trên bó chứa bụng I ==> A đồng pha I, còn B nằm sang bó kế bên nên ngược pha với I ==> A ngược pha B


Tiêu đề: Trả lời: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:35:25 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
E có chỗ này cũng liên quan vẫn đề trên,thầy giáo của em cũng giải bài toán trên thầy kết luận hai điểm ngược pha như sau ạ: gọi M la điểm bất kì trên đường thẳng nối 2 nguồn thì Um=2a.cos[pị(d2-d1)/lamda].cos(w.t-Pị(d2+d1)/lamda)
thầy kết luận là trên S1S2 chỉ có 2 điểm dao động dao động ngược pha nhau hoạc cùng pha nhau nếu d2-d1 của hai điểm đó cùng dấu thì cùng pha còn nếu khác dấu nhau thì ngược pha
Em cung nghĩ là đúng vậy ở trên có người nói là 2 điểm có trường hợp vuông pha
xin các thầy trên diễn đàn xem chỗ này hộ em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:39:36 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
[tex]u=2Acos(\frac{\pi(d1-d2)}{\lambda})cos(\omega.t-\pi.\frac{d1+d2}{\lambda})[/tex]
Giả sử trên đường nối 2 nguồn
+ ta xét các vị trí từ cực tiểu số 1 đến cực tiểu số 2 ("tương đương bó sóng 1")
[tex]==> \lambda/2 <= d1-d2 <= 3\lambda/2 ==> cos(\frac{\pi(d1-d2)}{\lambda}) < 0[/tex] => chúng cùng pha
+ ta xét các vị trí từ cực tiểu số 2 đến cực tiểu số 3 ("tương đương bó 2")
[tex]==> 3\lambda/2 <= d1-d2 <= 5\lambda/2 ==> cos(\frac{\pi(d1-d2)}{\lambda}) > 0[/tex] ==> chúng cùng pha
+ Nếu xét các điểm bó 1 và 2 ==> chúng ngược pha
+ 2 điểm trên S1S2 mà vuông pha hả? chắc có lẽ em nhầm 2 sóng tới vuông pha rồi, và đây cũng là những sai lầm mà HS hay vướng phải.
* 2 sóng tới tại 1 điểm mà đồng pha thì giao thoa cho ra cực đại.
* 2 sóng tới tại 1 điểm mà ngược pha thì giao thoa cho ra cực tiểu.
* 2 sóng tới tại 1 điểm có thể có lệch pha bất kỳ
VD: 2 sóng tới do nguồn truyền đến M đồng pha ==> M cực đại
2 sóng tới do nguồn truyền đến N đồng pha ==> N cực đại.
Nhưng pha của M và pha của N hoàn toàn có thể khác nhau, có thể đồng pha, ngược pha, nhưng cũng có thể lệch pha bất kỳ.


Tiêu đề: Trả lời: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:47:19 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
thưa thầy! ý em hỏi chỗ này ạ
dựa vào phương trình sóng : một điểm bất kì trên S1S2 có pha la [w.t- pị(d1+d2)/lamda] má d1+d2= S1S2 với S1S2 không đổi nên chỉ la điểm nào cũng có pha ban đầu là W.t-S1S2/lamda => chỉ có cùng pha hoặc là ngược pha chứ sao lệch pha bất kì được ạ


Tiêu đề: Trả lời: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:12:17 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
thưa thầy! ý em hỏi chỗ này ạ
dựa vào phương trình sóng : một điểm bất kì trên S1S2 có pha la [w.t- pị(d1+d2)/lamda] má d1+d2= S1S2 với S1S2 không đổi nên chỉ la điểm nào cũng có pha ban đầu là W.t-S1S2/lamda => chỉ có cùng pha hoặc là ngược pha chứ sao lệch pha bất kì được ạ
+ Đúng vậy em xem lại bài viết của thầy, thầy nêu Th M,N bất kỳ chứ không phải trên đường nối 2 nguồn
+ Còn trên đường nối 2 nguồn thầy có nói nó đồng pha hay ngược pha thôi (Giống giao thoa sóng dừng)
(Nói nhỏ nhé lần sau gọi thầy là trieubeo " là triệu bèo" chứ không béo  :D, :.)))


Tiêu đề: Trả lời: 19.thầy trieubeo giải thích bài sóng cơ ?
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:01:30 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

+ Đúng vậy em xem lại bài viết của thầy, thầy nêu Th M,N bất kỳ chứ không phải trên đường nối 2 nguồn
+ Còn trên đường nối 2 nguồn thầy có nói nó đồng pha hay ngược pha thôi (Giống giao thoa sóng dừng)
(Nói nhỏ nhé lần sau gọi thầy là trieubeo " là triệu bèo" chứ không béo  :D, :.)))

ui vậy mà lâu tới giờ em cứ tưởng nhầm chữ "bèo" thành chữ "béo" sr thầy nhé  =))