Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 07:42:04 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7530Tiêu đề: 15.quang phổ hidro nhờ giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:42:04 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Một nguyên tử có thể bức xạ một phôtôn có năng lượng hf(f là tần số, h là hằng số plăng) thì nó không thể hấp thụ một năng lượng có giá trị bằng:
   A. 2hf.      B. 4hf.      C. hf/2.      D. 3hf.
ai biết thì chỉ giùm cái


Tiêu đề: Trả lời: 15.quang phổ hidro nhờ giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:30:11 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Một nguyên tử có thể bức xạ một phôtôn có năng lượng hf(f là tần số, h là hằng số plăng) thì nó không thể hấp thụ một năng lượng có giá trị bằng:
   A. 2hf.      B. 4hf.      C. hf/2.      D. 3hf.
ai biết thì chỉ giùm cái
+ Mình giả sử từ mức x về mức 1 nó phát ra photon là \epsilon=hf
+ Như vậy để phát ra hf thì nó cần hấp thu \epsion > hf để có thể chuyển lên mức kích thích > x, khi đó nó mới có khả năng bức ra photon hf